ارسال شایعه

استفاده از پودر موبر جهت تسریع در رشد هندوانه ها ! / شایعه ۰۷۴۲

استفاده از پودر موبر جهت تسریع در رشد هندوانه ها ! / شایعه ۰۷۴۲

متن شایعه

” این روزها باتوجه به رسیدن فصل گرما همچمین نیاز وتقاضای بازار به میوههای فصلی مانند هندوانه وشمام عده ای ازکشاورزان  سودجو رابرآن داشته که با توجه به نبود سیستم های نظارتی دست به  انجام تقلبات وسیع وخطرناک در طی مراحل کاشت این محصول بزنند  که علت آن  عرضه سریع ترمحصول  با قیمت مناسب به بازار  ؛نوبرانه بودن آن است که باعث مسمومیت عده ای ازهموطنان درچند هفته اخیر  وگاها عوارض جبران ناپذیر دیگرشده است یکی ازتقلبات جدید وخطرناک استفاده ازپودربهداشتی یا همان “موبر” بدلیل داشتن ترکیبات دارای کلسیم است که باعث ترک نخوردن ،رسیدن سریعتر ورنگ مناسب هندوانه میشود که بتازگی رواج پیداکرده و گزارشاتی از انجام ان در مزارع ارائه گردیده جهت کشف وشناسایی این تقلب لطفا پس ازبازکردن وقاچ هندوانه اگر شکل کلسیفه شده واستخوانی درگوشت میوه مانند تصویرزیر شدید ازمصرف ان خودداری کنید که سلامتی خود وخانواده خود رابه خطر می اندازید ..درصورت مصرف شما با علائمی مانند گلودرد ؛سردرد ؛تاری دید ؛حالت تهوع روبرومیشوید سریعا خود رابه اورژانس رسانیده وباقیمانده میوه راجهت بررسی سم شناسی وازمایشگاهی بهمراه داشته باشید ..سالم وپیروز باشید “

پاسخ شایعه


۱. هیچ گزارشی در مورد استفاده از پودر موبر برای رشد سریع تر هندوانه در دست نیست و این شایعه صحت ندارد!
۲. مشاور حوزه سلامت محصولات کشاورزی سازمان غذا و دارو، با تکذیب این شایعه گفت بر اساس ماهیت فیزیولوژیکی هندوانه، تسریع آن با پودر موبر محال و مغایر با مستندات علمی است!
۳. بیشتر ماده تشکیل دهنده پودر بهداشتی موبر، آهک است که بر فرض محال اگر هم تسریع گر رشد هندوانه باشد، اصلا صرفه اقتصادی ندارد!
http://shayeaat.ir/link/hndvp1
۴. داروی نظافت دارای ۶۵ درصد آهک، ۲۵ درصد زرنیخ، نوعی خاک رس و مقداری رطوبت است که آرسنیک و سولفور موجود در زرنیخ بعد از حل شدن در آب به ترکیبات اسیدی آرسینو و آرسنیک تجزیه می شوند؛ این ترکیبات به رشد گیاه و محصول کمک نکرده و آسیبهایی نیز در بر دارد!
http://shayeaat.ir/link/hndvp2

حق جو و حق طلب باشیم