ارسال شایعه

لیست کامل زنان حضرت محمد(ص) ! / شایعه ۰۷۳۹

لیست کامل زنان حضرت محمد(ص) ! / شایعه ۰۷۳۹

متن شایعه

” لیست کامل زنان حضرت محمد«ص»:۱-خدیجه دختر خویلد ۲-سوده دختر زمعه بن قیس ۳-عایشه دختر ابوبکر ۴-ام سلمه دختر امیه ۵-حفصه دختر عمر بن الخطاب ۶-زینب دختر جحش الاسدیه ۷-جویریه دختر حارث ۸-رمله دختر ابوسفیان بن الحرب ۹-صفیه دختر حیی بن اخطب ۱۰-میمونه دختر حارث الهلالیه ۱۱-فاطمه دختر سریح ۱۲-هند دختر یزید ۱۳-عصما دختر سیاء ۱۴-زینب دختر دیگر یزید ۱۵-قتیله دختر قیس و خواهر اشعث ۱۶-اسماء دختر نعمان بن شراحیل ۱۷-فاطمه دختر صحاک ۱۸-ماریه دختر شمعون قبطی ۱۹-ریحانه دختر زید قرظی ۲۰-غزیه از کنیزان محمد ۲۱-صنعا یا سبا دختر سلیم ۲۲-قضیه دختر جابر ۲۳-زینب دختر خزیمه ۲۴-هاجر دختر خلیفه الکلبی ۲۵-عالیه دختر ظبیان  26-قوتیله بنت قیس ۲۷-خوله بنت الهذیل ۲۸-لیلی بنت الخطیم پیر زنی بود از قبیله بنی خزرج ۲۹-ام هانی دختر ابوطالب ۳۰-ضباعه دختر عامر بن قرط، که پیغمبر اورا از پسرش بخواست اما پسرش به پیامبر گفت مادرم پیر است و پیامبر دست او را صیغه کرد ۳۱-صفیه دختر بشامه عنبری که از اسرای افتاده به دست مسلمانان بود ۳۲-ام حبیبه دختر عباس بن عبدالمطلب، پیغمبر اورا به زنی خواست، عباس گفت یا رسول الله او با تو شیر خورده است و بعد آن پیامبر فقط صیغه اش کرد ۳۳-جمرهدختر حارث بن ابی حارثه ۳۴-ثمر زنی که نامی از وی باقی نمانده است طلاق داد زیرا وی چشم چرانی میکرد و به مردانی که از مسجد خارج میشدند زیر چشمی نگاه میکرد ۳۵-ملیکه اللیثیه دختر زید ۳۶-ملیکه دختر کعب ۳۷-شنباء دختر عمر الغفریه ۳۸-ملائکه دختر داوود ۳۹- عمیره دختر یزید ۴۰-سناء بنت سفیان ۴۱-جمیله دختر اشعث ۴۲-محلن دختر الجهال ۴۳-دوبه دختر امیر ۴۴-عماره یا عمامه دختر حمزه 45-سنی دختر صلت ۴۶-تکانه نام زنی دیگر است که مجلسی در مورد وی نوشته است دختر سیاهپوستی بود که «مقدوس» پادشاه مصر همچون ماریه قبطیه به محمد هدیه داده بود ! از موارد بالا نه تای آن رسمی و مابقی صیغه محمد ابن عبدالله بودند ! کتاب اسلام وازدواج نوشته ایت الله مجلسی “

پاسخ شایعه


۱. تعداد همسران حضرت محمد(ص) ۱۲ نفر بوده و برخی موارد ذکر شده در شبهه سندیت ندارند!
http://goo.gl/oo8jCN
۲. ایشان تا ۲۵ سالگی مجرد بودند و برخلاف فرهنگ رایج آن زمان، پس از ازدواج با حضرت خدیجه(س) تا پایان حیات این بانو، یعنی تا حدود ۵۰ سالگی، همسر دیگری نداشتند.
http://goo.gl/cfo6L7
۳. ازدواج های پیامبر(ص) برای اهداف والایی مانند نجات برخی زنان از افتادن در دامن قبایل کافر و مشرک، تحکیم روابط با قبایل بزرگ، حفظ مقام و آبروی بعضی از زنان با شخصیت، سرپرستی یتیمان آنان و… بوده است.
http://goo.gl/umgwzZ
۴. پس از حضرت خدیجه، بجز عایشه همه همسران پیامبر(ص) بیوه بودند و یک یا چند بار ازدواج نموده بودند! ازدواج با این افراد که غالبا پیرزن یا کنیز بودند، روشن می کند ازدواجها با هدف هوسرانی نبوده است!
۵. همه زنان حضرت قبل از نازل شدن حکم حرمت ازدواج با بیش از چهار زن به عقد پیامبر(ص) در آمده بودند.
http://goo.gl/vV1ij8

حق جو و حق طلب باشیم