ارسال شایعه

عدم تمایل آیت الله مرعشی به انجام حج و اولویت دادن کمک به بیمارستان بر حج! / شایعه ۰۷۳۴

عدم تمایل آیت الله مرعشی به انجام حج و اولویت دادن کمک به بیمارستان بر حج! / شایعه ۰۷۳۴

متن شایعه

” این روزها مسئولان سازمان حج و زیارت به شدت دنبال این هستند که خبرهای انصراف هموطنان از حج راتکذیب وجعلی بخوانند! ببینید این مرجع تقلید که نور به قبرشان ببارد درمورد حج چه نظری دارند وقتی یکی از نزدیکان ایشان خرج سفر ایشان را تهیه کردند ایشان این پول را خرج یکی از بیمارستانهای قم کردند وقتی از ایشان علت را جویا شدند گفتند اگر من به این سفر میرفتم و یک زن به علت نبود امکانات در این بیمارستان میمرد وقتی من میگفتم لبیک خداوند به من میگفت لالبیک “

پاسخ شایعه


۱. ادعای عدم تمایل آیت الله مرعشی به انجام حج و اولویت دادن کمک به بیمارستان بر حج واجب حقیقت ندارد و در هیچ منبع معتبری هم یافت نمی شود!
۲. ایشان حج نرفتند چون هرگز مستطیع نشدند! فرزندشان نقل می کند که ایشان نیت حج را داشتند، اما می خواستند با پول خود بروند که اطمینان به طیب و طاهر بودن آن داشته باشند!
۳. اهمیت حج برای آیت الله مرعشی چنان بوده که در وصیت خود خواسته اند فرد امینی به نیابت از ایشان حج بگذارد!
http://shayeaat.ir/link/mrash3
۴. حج مانند نماز نشان شرک ستیزی و وحدت جویی است و برای همه ایمان آورندگان لازم می باشد که البته بر افراد متمکّن واجب می شود. 
http://shayeaat.ir/link/mrash

حق جو و حق طلب باشیم