ارسال شایعه

فروش کد اس ۳۰۰ به اسرائیل توسط روسیه! / شایعه ۰۷۲۸

فروش کد اس ۳۰۰ به اسرائیل توسط روسیه! / شایعه ۰۷۲۸

متن شایعه

” ویکیلیکس: روسیه کد سیستم اس۳۰۰ سوریه را به اسرائیل فروخته ست. “”یک مهندس در وزارت خارجه ایران گفته ست روسیه کد هاى اس ۳۰۰ هاى ایران را به اسرائیل فروخته ست “

پاسخ شایعه


۱. هیچ سند یا مطلبی در ارتباط با فروش کدهای S300 به اسرائیل در وبسایت ویکیلیکس یافت نمی شود و مقامات وزارت خارجه ایران هم چنین اظهاراتی نداشته اند!
http://shayeaat.ir/link/sssd1
۲. منبع این خبر رسانه های اسرائیلی، یک خبرگزاری محلی کویتی و فردی به نام “فرزاد قاسمی” ذکر شده که با یک روش قدیمی برای انحراف مخاطب، مدعی شده خبر را از منبعی در وزارت دفاع ایران دریافت کرده که ناشناس است!
http://shayeaat.ir/extrapage/jp
۳. بر خلاف ادعای شایعه، در ۱۷ مارس امسال حداقل یک جنگنده ی F16 متجاوز رژیم صهیونیستى در آسمان سوریه توسط سامانه اس۳۰۰ ساقط شد و به روایت خود صهیونیست ها بقیه فراری شدند! هرچند بعدها این مطلب از سوی این رژیم انکار شد! 
http://shayeaat.ir/link/sssd2
http://shayeaat.ir/link/sssd3
۴. در سوریه علاوه سامانه اس ۳۰۰ سوریه، سامانه ى اس۴٠٠ تریومف روسى نیز مستقر است و منطقى و عقلانى نیست که روسیه حتى اگر چنین کدهایی هم وجود داشته باشد، آن را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دهد و خود را آسیب پذیر کند!
http://shayeaat.ir/link/sssd4
۵. در حمله سال گذشته صهیونیستها به حزب الله نیز، از راکت هاى کوتاه برد زمین به زمین استفاده شد تا سامانه اس٣٠٠ جنگنده های اسراییلی را تهدید نکنند! این اتفاق موجب هشدار مقامات روس و سوریه به اسرائیل شد!
http://shayeaat.ir/link/sssd5
http://shayeaat.ir/link/sssd6

حق جو و حق طلب باشیم