ارسال شایعه

فایل صوتی چمران و پیرهادی در جلسه غیر علنی شورای شهر تهران! / شایعه ۰۷۲۳

فایل صوتی چمران و پیرهادی در جلسه غیر علنی شورای شهر تهران! / شایعه ۰۷۲۳

متن شایعه

” فایل صوتی یاران قالیباف، چمران و پیرهادی در جلسه غیرعلنی شوراى شهر تهران: به این قرآن قسم می خوریم با هم می بریم و تک خورى نمی کنیم، کسی هم ادای […] در نیاره!! … “

پاسخ شایعه


۱. انتساب فایل صوتی منتشر شده به جلسات محرمانه اعضای شورای شهر تهران صحت ندارد!
۲. روابط عمومی شورای شهر تهران اعلام کرد این فایل نه تنها ربطی به آقایان چمران و پیرهادی ندارد، بلکه اساسا متعلق به هیچکدام از اعضای شورای شهر تهران یا جلسات غیر علنی آنها نیست!
۳. به واسطه جایگاه این دو نفر، صدای آنها شناخته شده است و صرف درج تصاویر آنها روی این فایل صوتی دلیل تعلق صدا به آنان نیست!
http://shayeaat.ir/link/chph1