ارسال شایعه

دوست مسلمانم پرسید، از محمد راستگوتر و بزرگتر میشناسی ؟! / شایعه ۰۷۱۹

دوست مسلمانم پرسید، از محمد راستگوتر و بزرگتر میشناسی ؟! / شایعه ۰۷۱۹

متن شایعه

” دوست مسلمانم پرسید ؟از محمد راستگوتر و بزرگتر میشناسی گفتم اری میشناسم زرتشت که کتابی عاری از خشونت به ادمیان هدیه کردگفت از علی قوی تر و با تدبیر تر میشناسی گفتم اری میشناسم کوروش بزرگ که منشور حقوق بشر را به جهانیان هدیه کرد گفت از حسین مظلوم تر و غریب تر میشناسی گفتم اری میشناسم بابک خرمدین که خلیفه عرب برای تسلیم کردن او دستور داد یک به یک دستان و پاهایش را بریدند اما تسلیم نشد و تا اخرین نفس فریاد پاینده باد ایران سر میدادگفت از عباس دلاورتر و فداکارتر میشناسی گفتم اری میشناسم اریوبرزن که با اندک لشکر خود تا اخرین نفس در برابر هزاران هزار از لشکریان اسکندر ایستادگی کرد و در اخر مظلومانه و به طرز فجیعی کشته شدگفت از فاطمه سرور زنان عالم بزرگتر میشناسی گفتم اری میشناسم ماندانا مادر کوروش بزرگ که فرزندی تربیت کرد که ایرانیان اصیل او را پدر و جهانیان او را مرد عادل و راستگو میخوانندگفت از زینب ستم دیده تر میشناسی گفتم اری میشناسم یوتاب خواهر اریوبرزن هنگامی که دید برادر با اندک لشکر خود به پیشواز مرگ میرود گریه زاری نکرد لباس مردانه رزم بر تن کرد و دوش به دوش برادر جنگید تا زمانی که سربازان اسکندر حلقه به دورش زدند و با نیزه هایشان تن او را دریدندگفت از خدیجه همسر پیامبر شیر زن و وفادار تر میشناسی گفتم اری میشناسم ارتمیس دریا سالار خشایار شاه و همچنین اولین و اخرین دریا سالار جهان تا کنون که هزاران هزار مرد را رهبری میکرد و در همه ی جنگها پیروز میدان بود و در جنگ سالامیس از خود دلاوری و رشادت های زیادی نشان داد ، هنگامی که یونانیان ( اعم از مرد و زن ) اسم او را میشنیدند از ترس پنهان میشدند…آری هموطن اینان بخش بسیار بسیار کوچکی از اسطوره های توست ، دنبال اسطوره هایت در قبایل عرب نباش “

پاسخ شایعه


۱.  دین و بزرگان آن متعلق به قوم خاصی نیستند، چنانکه خدای آنها هم فقط مخصوص اعراب نیست! آنها فرستادگان الهی برای هدایت بشرند که درباره پیامبر اسلام حکمت خداوند ایجاب کرده تا در منطقه عربستان مبعوث شوند!
http://shayeaat.ir/link/dslm1
http://shayeaat.ir/link/dslm2
۲. خود زرتشت، اوستا و متون باستانی ایران که مورد قبول و افتخار نویسنده هستند، خبر مبعوث شدن حضرت محمد(ص) را داده اند!
http://shayeaat.ir/link/dslm3
۳. در واقعی و قهرمان بودن شخصیتهای شبهه تردید جدی وجود دارد، چنانکه حتی در شاهنامه که جزئیات زندگی شاهان و پهلوانان درجه ۲ و ۳ ایران باستان را ذکر کرده، یادی از آنها نیست! 
http://shayeaat.ir/link/dslm4
۴. آیین زرتشت نه تنها بدون خشونت نیست، بلکه مجازات‌های بسیار سنگینی دارد که در تاریخ جهان کم سابقه است! مواردی مانند زنده پوست کندن انسان‌ها در مقابل کمترین گناه یا تازیانه زدن و سنگسار برای جرایم ساده!
http://shayeaat.ir/link/dslm5
۵. علاوه بر اختلافات جدی در مورد شخصیت کورش، منشور منتسب به او که نشانه قدرت و تدبیرش دانسته شده، به روشنی سندی بر «بت‌ پرست» بودن اوست!
http://shayeaat.ir/link/dslm6
http://shayeaat.ir/link/dslm7
http://shayeaat.ir/link/dslm8
۶. تاریخ دو نگاه به بابک خرمدین دارد که نگاه اول او را شورشی و خون ریز دانسته، اما نگاه دوم که بر بعضی گزارشات تاریخی شیعی استوار است، او را یک مسلمان شیعه می داند که علیه بنی‌عباس قیام کرد و هرگز در مقابل اهل بیت(ع) قرار نداشت!
http://shayeaat.ir/link/dslm9
۷. بر اساس متون تاریخی، آریوبرزن با اینکه ۴ برابرِ اسکندر نیروی نظامی داشت و از نظر جغرافیایی هم جنگ به سود او بود، از سر بی‌تدبیری به شکل مفتضحانه ای شکست خورد و کشته شد!
http://shayeaat.ir/link/dslm10
۸. کورش هر چند فرزند ماندانا بود، اما تربیت شده‌ی او نبود! کورش به دلیل خشم پدربزرگش، از تولد تا جوانی در صحرا به همراه یک چوپان زندگی کرد! 
“داندامایف، تاریخ سیاسی هخامنشیان، ترجمهٔ فرید جواهر کلام،تهران: نشر و پژوهش فرزان روز، ۱۳۸۹، ص ۱۶-۱۸”
۹. یوتاب، خواهر آریوبرزن هخامنشی نبود بلکه خواهر آریوبرزن اشکانی بود و ۳ قرن پس از آریوبرزن هخامنشی زندگی می‌کرد! یوتاب با یک رومی ازدواج و ایران را ترک کرد و هیچ خدمتی به ایران و جهان نکرد!
http://shayeaat.ir/link/dslm11
۱۰. آرتمیس ایرانی نبود بلکه اصالتاً یونانی بود و به کشورش، یونان خیانت کرد و جنایات بسیاری مرتکب شد! او بر سر شهوترانی‌ و بی‌آبرویی‌هایش خودکشی کرد و در منابع ایرانی و یونانی شخصیتی با کارنامه‌ ننگین است!
http://shayeaat.ir/link/dslm12

حق جو و حق طلب باشیم