ارسال شایعه

کسر مبلغ ۴۰۰ تومان بابت سرویس پیام بان همراه اول ! / شایعه ۰۷۱۸

کسر مبلغ ۴۰۰ تومان بابت سرویس پیام بان همراه اول ! / شایعه ۰۷۱۸

متن شایعه

” سلام به همه جهت اطلاع توجه در صورت فعال بودن سرویس تماس بان (اعلام تماس بی پاسخ) بر روی خط موبایل شما ؛ به ازای هر اعلام مبلغ چهارصد تومان به عنوان خدمات مبتنی بر محتوا در قبض موبایل شما لحاظ می گردد و شما میتوانید با ارسال عدد صفر به شماره ٩٩١۴ از فعال بودن آن اطلاع یافته و با ارسال عدد پنج به ٩٩١۴ آن را غیر فعال نمایید و با اطلاع رسانی از برداشت میلیاردی ماهانه مخابرات از قبض موبایلها جلوگیری نمایید “

پاسخ شایعه


۱.  کسر مبلغ ۴۰۰ تومان بابت اعلام هر تماس بی پاسخ توسط همراه اول صحت ندارد و روابط عمومی این اپراتور آن را تکذیب کرد!
http://shayeaat.ir/link/tmsbn1
۲. سرویس «تماس بان» هنگامی که مشترک در دسترس نیست یا گوشی او خاموش است، تماسهای دریافتی خود را همراه با زمان این تماسها در قالب یک پیامک دریافت خواهد کرد.
۳. فعال سازی سرویس تماس بان رایگان می باشد و هیچ هزینه ای در بر ندارد!
http://shayeaat.ir/link/tmsbn2

حق جو و حق طلب باشیم