ارسال شایعه

درآوردن شش و نیم میلیارد پول از دو چاه جمکران ! / شایعه ۰۷۱۳

درآوردن شش و نیم میلیارد پول از دو چاه جمکران ! / شایعه ۰۷۱۳

متن شایعه

” شمارش پول های دو چاه جمکران ! سال گذشته شش و نیم میلیارد تومان از این دو چاه بیرون آوردند. پولهائی که با تبلیغ خرافات، مردم بی پناه و درمانده از همه جا، با تکه کاغذی که در آن حاجتشان نوشته شده به این دو چاه می اندازند. “

پاسخ شایعه


۱. این تصویر از جمکران نیست و در سال ۹۴ در رسانه های داخلی و خارجی بعنوان شمارش نذورات امامزاده ابراهیم زنجان منتشر شد!
http://shayeaat.ir/link/jmkrn1
http://shayeaat.ir/link/jmkrn2
۲. هیچ گزارشی از بیرون آوردن مبالغ ادعایی شایعه از چاه جمکران وجود ندارد و در مسجد جمکران بشدت اطلاع رسانی می شود که زائران پول و اشیاء قیمتی درون چاه نیندازند!
http://shayeaat.ir/link/jmkrn3
۳. مراجع شیعه هیچ اعتباری برای این چاه قائل نیستند و در نزدیکی آن تابلویی نصب شده که این چاه هیچ ویژگی خاصی ندارد!
http://shayeaat.ir/link/jmkrn4
http://shayeaat.ir/link/jmkrn5
۴. آداب عریضه نویسی برای امام زمان (عج) و انداختن آن در چاه یا آب روان در منابع شیعی آمده و چاه جمکران تنها به دلیل حس و حال معنوی این مسجد و همجواری با آن مورد توجه است.
http://shayeaat.ir/link/jmkrn6

حق جو و حق طلب باشیم