ارسال شایعه

در مکتب ما دیدن موی زن بیگانه در تلوزیون حلال است اما زن هموطن حرام ! / شایعه ۰۷۰۹

در مکتب ما دیدن موی زن بیگانه در تلوزیون حلال است اما زن هموطن حرام ! / شایعه ۰۷۰۹

متن شایعه

” -در مکتب ما دیدن موی سر زنهای خارجی و بیگانه از تلویزیون حلال است ولی زنهای هموطن  و خودی حرام!- در مکتب ما سرود ملی مقدسه، ولی دیدن آلات موسیقی که سرود با آن نواخته شده حرامه!- در مکتب ما، هنری مثل موسیقی و رقص حرام است ولی افیونی مثل تریاک حلال!- در مکتب ما کشورهای مسیحی و یهودی خدا پرست، دشمن و کافرند، ولی کشورهای کوبا و روسیه و چین کمونیست، برادرند!- در مکتب ما خنده و رنگهای شاد جلفه، ولی گریه و رنگ سیاه متانت!— در مکتب ما صورت نامرتب و لباس و ظاهر به هم ریخته و دلگیر کننده داشتن، ارزشه، ولی صورت اصلاح شده و زیبایی و خوش تیپی ضد ارزش!- در مکتب ما اسم بانکداری رو میگذارن “بدون ربا” ولی بالاترین رباها رو از مردم میگیرن!- در مکتب ما کثیف ترین گناه دنیا (دروغ) عادیه ولی دست دادن دختر و پسر غیر عادی!- در مکتب ما قبل از اینکه خبر مهمی رو پخش کنن، اول تکذیبش میکنن!- در مکتب ما مهم این نیست که در داخل، چقدر فساد غوغا میکند، مهم این است که ظواهر مکتب در جامعه رو حفظ کنیم، و مهم اینست که کشورهای دوست، در خارج در مورد ما چه فکر میکنند…! “

پاسخ شایعه


۱. در مکتب اسلام نگاه به زنان بیگانه هم در هر حالتی حلال نیست و نباید از روی لذت یا احتمال به گناه افتادن باشد! پوشش زنان مسلمان و حرمت نگاه به آنها نیز امر صریح خداوند در قرآن است!
http://shayeaat.ir/link/mznkh1
http://shayeaat.ir/link/mznkh2
۲. موسیقی حرام نیست، مگر غنا و لهو باشد! رقص هم با توجه به ایجاد زمینه فساد و گناه نهی شده که بعنوان مثال رقص زن برای شوهرش را شامل نمی شود!
http://shayeaat.ir/link/mznkh3
http://shayeaat.ir/link/mznkh4
۳. برخلاف ادعای شبهه، تریاک حلال نیست! مصرف همه موادمخدر بدلیل آثار سوء و ضررهای شخصی آنها حرام است!
http://shayeaat.ir/link/mznkh5
۴. روابط سیاسی بین کشورها، به معنی تایید مذهب آنها نیست و تنها در راستای منافع ملتهاست! چنانچه خداپرست بودن مردم غرب، مانع از استکبار و دین ستیزی حاکمان آنها نشده است!
http://shayeaat.ir/link/mznkh6
۵. اسلام با آراستگی مخالف نیست و اتفاقا دستورات و تاکید زیادی برای آراسته بودن پیروانش دارد! لباسهای تیره هم از منظر اسلام مکروه است!
http://shayeaat.ir/link/mznkh7
۶. ایراداتی به برخی موارد بانکداری فعلی وارد است که مورد انتقاد مراجع هم قرار گرفته، اما بر خلاف تبلیغات گسترده و هدفمند رایج، کلیت سیستم بانکداری کشور ربوی نیست!
http://shayeaat.ir/link/mznkh8
۷. در اسلام دروغ عادی نیست بلکه کلید همه پلیدیها دانسته شده است!خداوندبا در نظرگرفتن صلاح انسان و جهت حفظ کرامت و تعالی او، روابط دو جنس مخالف را به کانالهای صحیحی چون ازدواج هدایت کرده است.
http://shayeaat.ir/link/mznkh9
http://shayeaat.ir/link/mznkh10
۸. در اسلام آموزه ای مبنی بر تکذیب مطالب، پیش از انتشار آنها وجود ندارد! اما بررسی صحت یک ادعا پیش از بازگو کردن آن، از بدیهیات عقلی و مطابق آموزه های دینی است.
http://shayeaat.ir/link/mznkh11
۹. پیگیری و اقدام در مورد انواع فساد، دغدغه مسئولان نظام، خصوصا رهبر انقلاب است، اما این دست شبهه ها بدون اشاره به این رویکرد و اقدامات انجام شده، دنیاطلبی و قانون گریزی عده ای خاص را به نظام و مکتب تعمیم می دهند!
http://shayeaat.ir/link/mznkh12
http://shayeaat.ir/link/mznkh13

حق جو و حق طلب باشیم