ارسال شایعه

حمله شبانه مردم اهواز به پایگاه بسیج و آتش زدن آن ! / شایعه ۰۷۰۴

حمله شبانه مردم اهواز به پایگاه بسیج و آتش زدن آن ! / شایعه ۰۷۰۴

متن شایعه

” کلیپ حمله ی شبانه مردم وآتش زدن پایگاه بسیج_اهوازدرگیری ها ونارآرامی در اهوازهمچنان ادامه دارد “

پاسخ شایعه


۱. انتساب این کلیپ به حمله به پایگاه بسیج در اهواز صحت ندارد و چنین گزارشی هم موجود نیست!
۲. این ویدئو مربوط به انقلاب مردمی بحرین در بخش “الدراز”، در شمال غرب بحرین است که اولین بار حدود ۴ سال پیش در ۲۷ می ۲۰۱۳ در یوتیوب منتشر شد!
http://shayeaat.ir/link/bsjah1
http://shayeaat.ir/link/bsjah2
۳. در تجمعات اعتراضی اخیر اهواز تاکنون درگیری و خشونتی گزارشی نشده و این دست شایعات تنها جهت تحریک افکار عمومی منتشر می شود!
۴. گویش مردم، وسعت و نمای ساختمان مورد حمله و تشابه این حمله با موارد دیگر در انقلاب بحرین، همگی حاکی از غیر مرتبط بودن ویدئو با ایران است!
۵. انتشار این شایعه در اکانتها و کانالهای معاندین نظام، هویت سازندگان آن را روشن می کند! لازم است منتشر کنندگان داخلی، با دقت در انتخاب مطالب از بازی در پازل دشمنان خودداری کنند!

حق جو و حق طلب باشیم