ارسال شایعه

انتساب جمله “انقلاب ما، انفجار نور بود” به امام خمینی(ره) ! / شایعه ۰۶۹۰

انتساب جمله “انقلاب ما، انفجار نور بود” به امام خمینی(ره) ! / شایعه ۰۶۹۰

متن شایعه

” در ابتدای انقلاب امام خمینی فرمودند انقلاب ما، انفجار نور بود “

پاسخ شایعه


۱. جمله “انقلاب ما، انفجار نور بود”، متعلق به امام خمینی(ره) نیست و شکل بیان اولیه آن هم چنین نبوده است!
۲. چنانکه در صفحه ۱۸۱ از جلد ۶ “صحیفه امام” آمده، عبارت اصلی را یاسر عرفات در ۲۸ بهمن ۵۷، در دیدار با امام بیان نمود!
۳. عبارت اوچنین بود:
«آن‏ها می‏گویند: زلزله ‏ای رخ داده، ما می‏گوییم که انفجار نور روی داده است.» 
http://shayeaat.ir/link/nghlb1
http://shayeaat.ir/link/nghlb2