ارسال شایعه

کشوری که موشکهایش تا اسرائیل می رسد، شلنگ آتش نشانی اش تا طبقه۱۰ پلاسکو نمی رسد! / شایعه ۰۶۸۴

کشوری که موشکهایش تا اسرائیل می رسد، شلنگ آتش نشانی اش تا طبقه۱۰ پلاسکو نمی رسد! / شایعه ۰۶۸۴

متن شایعه

” اینجا کشوری است که موشکهایش تا تل‌آویو(اسرائیل) میرسدولی شیلنگهای آتش نشانی اش تا طبقه۱۰ام (ساختمان۱۷طبقه‌ی پلاسکو) به زور میرسند “

پاسخ شایعه


۱. شلنگها و نردبانهای آتش نشانی تمام ساختمان پلاسکو را پوشش دادند و تصویر شایعه مربوط به زمانیست که نردبان ها هنوز باز نشده اند!
۲. بلندترین نردبان های رایج دنیا ۵۴ متری هستند که ۴ دستگاه آن در محل حادثه پلاسکو حضور داشتند و تا آخرین طبقات را پوشش می دادند!
http://shayeaat.ir/link/shlng1
۳. در تصاویر دیگر از حادثه مشخص است که نردبان ها ارتقاع مناسبی دارند و طبقات بالای ساختمان را نیز پوشش می دهند!
http://shayeaat.ir/link/shlng2

حق جو و حق طلب باشیم