ارسال شایعه

دستگاه تولید پارازیت مارتور هشت، عامل سرطان گسترده در شیراز! / شایعه ۰۶۸۱

دستگاه تولید پارازیت مارتور هشت، عامل سرطان گسترده در شیراز! / شایعه ۰۶۸۱

متن شایعه

” مارتور هشت نام دستگاهیست که برای پارازیتهای ماهواره ای از کشور چین به مبلغ هشت میلیون دلار خریداری گردیده و توسط سپاه استان فارس در ارتفاعات کوه دراک شیراز نصب شده است. قدرت امواج این دستگاه بطوری شدت دارد که ۴۰۰ کیلومتر خارج از مرزهای استان فارس را نیز در بر میگیرد. طبق نظریه سازمان علوم پزشکی استان فارس وجود این دستگاه تا دو سال آینده در استان فارس موجب بیست و چهار هزار مورد سرطان خواهد بود. اعتراضات مردمی به استاندار فارس تاکنون بیهوده بوده است. لطفا جهت رساندن صدای خود به گوش مسیولین […] دی ماه ساعت […] صبح مقابل استانداری فارس حضور یابید. این نسل کشی برای اولین بار در شیراز امتحان میشود. لطفا به سکوت پایان دهید و در این اعتراض شرکت کنید. “

پاسخ شایعه


۱. بحث پارازیت موضوعی علمی نیست بلکه نمایشی از قدرت پنهان شایعات در شبکه های اجتماعی است!
۲. دستگاهی به نام “مارتور هشت” وجود ندارد و دستگاه نصب شده در کوه دراک شیراز، یک رادار پیشرفته هواشناسی است! سپاه هم متولی ارسال پارازیتها نیست!
http://shayeaat.ir/link/mrtr1
۳. تاکنون هیچ پژوهش علمی، تاثیرات مخربی برای امواج پارازیت اثبات نکرده و حتی برای سرطان زا بودن امواج رادار که بسیار هم قویتر هستند، دلیلی یافت نشده است!
http://shayeaat.ir/link/mrtr2
۴. اندازه گیری‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جنوب کشور نشان می‌دهد چگالی سطح توان این امواج، حتی به یک هزارم حد مخرب نمی‌رسد!
http://shayeaat.ir/link/mrtr3
۵. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ضمن رد آمار ادعایی شایعه از سرطان، اعلام کرد گروه فیزیک پزشکی این دانشگاه در بررسی امواج و پارازیت ها، هیچ اثر تخریبی روی سلامت انسان بدست نیاورده است!
http://shayeaat.ir/link/mrtr4
۶. تنها در ایران از پارازیت استفاده نشده و کشورهای دیگری نیز از انواع آن استفاده کرده اند و گزارشی از تاثیرات زیانبار آن امواج منتشر نشده است!  
http://shayeaat.ir/link/mrtr5
۷. شفاف سازی به موقع مسئولان و هوشیاری و تحقیق مردم در چنین مواردی، موجب حفظ آرامش و صیانت از سلامت روانی جامعه می گردد.

حق جو و حق طلب باشیم