ارسال شایعه

با وجود فقرا، امامان چطور راضی به ساخت این حرم ها هستند ؟! / شایعه ۰۶۸۰

با وجود فقرا، امامان چطور راضی به ساخت این حرم ها هستند ؟! / شایعه ۰۶۸۰

متن شایعه

” چطور امامان (ع) راضی میشوند که در مقابل حرم امام رضا (ع) عده ای در اثر فقر به فساد وفحشا بپردازند ، بعدش ۱۰۰ متر اونطرف تر برای حرم امام (ع) از اینچنین مصالحی استفاده گردد .پس چرا امامان ع برای مزار پیامبر ص اینگونه کارهائی نمیکردند؟ چرا با آیات بازی میکنیم و اسم تعظیم شعائر روی آن میگذاریم؟ گاهی با یک تکه گونی میتوان لباس زیبا ساخت که با ابریشم نمیتوان . پس به نظر من تعمیر ، بازسازی ، زیبا سازی ، گسترش حرم امامها بسیار پسندیده است ولی تجملی کردن آن اصلاً درست نیست و یکی از مظاهر بدعت و مخصوصا در جامعه ما کار اشتباهی است. معصومین برای کمک به فقیر و مسکین سه روز بدون افطار روزه گرفتند که هم به فقیر کمک کرده باشند و هم به شیعیانشان درس داده باشند ، اونوقت آیا درست است که ما سنگ قبر آنها را از طلا بسازیم و بگوئیم به آنها احترام گذاشته ایم . واقعا اگر بجای این کارها اینهمه ثروت را هزینه فرهنگ دینی مردم میکردند امامامان ع راضی تر بودند. با این وضعی که در جامعه پیش اومده و مظاهر فساد در کوی و برزن بیداد میکنه اونوقت سنی ها ما را به مرده پرستی و کفر محکوم میکنند.کجاست راه علی ع را رفتن ؟ کجاست چون ابوذر و سلمان بودن؟ اگه … “

پاسخ شایعه


۱. امامان ساده زیست و مخالف فقر و فحشا بودند، اما حرم‌ها زیستگاه آنها نیست! حرم‌ها محل تجمع و عبادت مسلمین هستند که باید آباد، زیبا و دارای امکانات رفاهی باشند!
http://shayeaat.ir/link/fqrhrm1
۲. تمام ادیان و ملل از بزرگانشان تجلیل می کنند و معصومین(ع) به این امر شایسته ترند، زیرا انسانهای کامل بودند و با ترک مواهب دنیا، خود را فدای دین و نجات مردم کردند. 
۳. حرم‌ها جلوه های تمدن اسلامی هستند و مانند کعبه، مسجد النبی و بسیاری از مساجد، تکریم و تجهیز می شوند. بیشترین کمک ها برای فقرا پیرامون همین حرم ها جمع آوری می گردد!
http://shayeaat.ir/link/fqrhrm2
۴. پولی که برای ساخت حرم ائمه(ع) هزینه می شود مردمی است و از بیت المال، پولهای مورد مصرف برای فقرا و حتی خمس هزینه نمی شود!
۵. عمده این مبالغ از موقوفاتی است که عاشقان اهل بیت طی قرنها به این اماکن هدیه کرده اند و شرعا نمی توان در مسیر دیگری خرج کرد! همین وقف کنندگان، با ایجاد خیریه های متعدد، توفیق کمک به فقرا هم پیدا کرده اند!
http://shayeaat.ir/link/fqrhrm3
۶. اسلام برای تامین اجتماعی و رسیدگی به فقرا، مجراهای مالی گوناگونی مانند زکات واجب، زکات فطره، انفاق و صدقه مستحب، مقرری از بیت المال و… تعیین کرده است!
http://shayeaat.ir/link/fqrhrm4
http://shayeaat.ir/link/fqrhrm5
۷. فقر تنها عامل فحشا نیست، زیرا مرفهین هم به فحشا کشیده می شوند! پول فقرا را نباید در هزینه های مردمی ارادتمندان اهل بیت مطالبه کرد، بلکه باید در اسراف ثروتمندان و جیب دست اندازان به اموال عمومی کشور جستجو نمود!
۸. اتهام مرده پرستی به شیعیان کذب و تنها یک شبهه است! هدف این شبهه جدا کردن شیعیان از رشته الهی اهل بیت و در نتیجه ایجاد انحرافات اعتقادی و عملی است! 

حق جو و حق طلب باشیم