ارسال شایعه

نادرترین عکسها از جوانی امام خمینی ! / شایعه ۰۶۷۳

نادرترین عکسها از جوانی امام خمینی ! / شایعه ۰۶۷۳

متن شایعه

” از نادر ترین عکسهای امام خمینی است که اخیرا یکی از دوستان در سفر زیارتی اربعین در منزل یکی از محبین امام پیدا کرده است. “

پاسخ شایعه


۱. این تصاویر متعلق به امام خمینی(ره) نیست و جوانی ایشان با این عکسها تفاوت دارد!
http://shayeaat.ir/link/xkhmn1
۲. هر سه عکس، متعلق به جوانی فرزند ایشان مرحوم سید احمد خمینی است!
http://shayeaat.ir/link/xkhmn2
http://shayeaat.ir/link/xkhmn3
۳. تصاویر مربوط به پیش از سال ۴۵ و وارد شدن ایشان به کسوت طلبگی می باشد.
http://shayeaat.ir/link/xkhmn4

حق جو و حق طلب باشیم