ارسال شایعه

حضور آیت‌الله کاشانی در منزل مصدق پس از کودتا و شادمانی او از غارت آنجا ! / شایعه ۰۶۶۹

حضور آیت‌الله کاشانی در منزل مصدق پس از کودتا و شادمانی او از غارت آنجا ! / شایعه ۰۶۶۹

متن شایعه

” فیلمی کمتر دیده شده از حضور بقایی و آیت‌الله کاشانی در منزل مصدق بعد از کودتا و غارت آنجا و خوشحالی آنها “[http://www.aparat.com/v/AuN0l]

پاسخ شایعه


۱. این ویدئو مربوط به حضور آیت الله کاشانی در منزل دکتر مصدق در ۲۸ مرداد ۳۲ نیست و ایشان اصلا آن روز در تهران نبودند!
۲. این فیلم برشی از تصاویر کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ است که توسط سایت فرانسوی “atelierdesarchives” منتشر گردید.
http://shayeaat.ir/link/kshn1
۳. چنانکه در ویدئو مشخص است و گزارشات تاریخی هم تایید می کنند، پس از هجوم به منزل دکتر مصدق در ۲۸ مرداد، تمام درها و دریچه ها تخریب شد!
http://shayeaat.ir/link/kshn2
۴. اما دربی که حاضران در ویدئو از آن خارج می شوند کاملا سالم است و در محیط هم آثار تخریب و گلوله یا حضور نظامیان به چشم نمی خورد!
۵. مهمتر اینکه آیت الله کاشانی روز ۲۸ مرداد در دهات اطراف تهران بود و مظفر بقایی که در فیلم دیده می شود، چند روز قبل از کودتا تا عصر روز کودتا در زندان بوده و نمی توانسته در منزل دکتر مصدق باشد!
http://shayeaat.ir/link/kshn3
http://shayeaat.ir/link/kshn4


حق جو و حق طلب باشیم