ارسال شایعه

دعای جلیل الجبار، دعایی برای تمام عمر ! / شایعه ۰۶۶۸

دعای جلیل الجبار، دعایی برای تمام عمر ! / شایعه ۰۶۶۸

متن شایعه

” دعا برای یک بار در عمر!!روایت شده از حضرت محمد(ص) هرکس این دعا را در هر وقت که بخواند گویا: ۳۶۰ حج ادا نموده ۳۶۰ قرآن ختم کرده ۳۶۰ غلام آزاد نموده ۳۶۰ دینار صدقه داده در همان حال حضرت جبرائیل(ع) نیز خطاب به حضرت محمد(ص) فرمودند: یارسول الله: هربنده ای از بندگان خدا این دعارا بخواند «اگر چه یک بار در عمر» خداوند به عظمت و حرمت و جلال خود قسم خورده که برای او هفت چیز ضامن میشوم: ۱-از او فقر و تنگ دستی رفع میشود ۲-از سوال منکر و نکیر در امان میماند ۳- او را به سهولت از پل صراط عبور میدهم ۴-اورا از مرگ ناگهانی محفاظت میکنم ۵- داخل شدن در جهنم را برای او حرام میکنم ۶-از تنگی قبر او را حفاظت میکنم ۷- از خشم وغَضَبْ پادشاه ظالم او را امان میدارم؛و این است دعا: بسمِ‌اللّٰهِ الْرَّحمٰنِ‌الْرَّحیم لا اله إلا اللهُ الجلیلُ الجبّار لا اله إلا اللهُ الواحدُ القهّار لا اله إلا اللهُ الکریمُ الستّار لا اله إلا الله الکبیرُ المُتَعالْ لا اله إلا الله وَحْدَهُ لا شریکَ لهُ إلَهاً واحداً، ربَّاً و شاهداً، اَحَداً و صمداً و نحنُ لهُ مُسْلِمونْ لا اله إلا اللهُ وحدهُ لا شریک لهُ إلهاً واحداً ربَّا و شاهداً احداً و صمداً و نحنُ لهُ عابدونْ لا اله إلا اللهُ وحدهُ لا شریکَ لهُ إلهاً واحداً ربَّاً و شاهداً احداً و صمداً و نحنُ لهُ قانِتونْ لا اله إلا الله وحدهُ لا شریک لهُ إلهاً واحداً ربَّا و شاهداً احداً و صمداً و نحن له صابرونْ لا اله إلا اللهُ مُحَّمدٌ رسولُ الله اللهُمَ إلیکَ فَوَّضْتُ أمریْ و علیکَ تَوَکَلتُ یا أرحمَ الراحمینْ «صدق الله و صدق رسول الله الکریم» “

پاسخ شایعه


۱. در منابع شیعه روایتی مبنی بر وجود دعایی که خواندنش برای یکبار در عمر کافی باشد نداریم!
۲. نه روایت و نه دعای ذکر شده در متن شایعه نیز در هیچ منبعی یافت نشد! این متن به دعای “جلیل الجبار” هم مشهور است و اصالت ندارد! 
۳. دعاها و عباداتی که در آنها وعده ثواب های عظیم داده شده، مشروط به ایمان، اخلاص و… است تا فکر و خُلق و عمل انسان را هدایت کند و فقط انجام آن طاعت ها کافی نیست!
http://shayeaat.ir/link/djlljbr1
۴. مستجاب نشدن دعاها حکمتهایی دارد و برخلاف وعده شایعه، انسان هرگز از راز و نیاز و دعا بی نیاز نمی شود! دعا همنشینی و ارتباط نزدیک با آفریننده تواناست.
http://shayeaat.ir/link/djlljbr2
۵. دعا اساس عبادت است که با نجات انسان از تکبّر و خود پرستى، موجب کمال او می شود. بر خلاف پیام شایعه، به انجام و مداومت بر دعا در منابع دینی دستور و تاکید ویژه ای شده است!
http://shayeaat.ir/link/djlljbr3

حق جو و حق طلب باشیم