ارسال شایعه

ارسال پاکتهای محتوی دستکش هایی با ویروسی کشنده! / شایعه ۰۶۶۶

ارسال پاکتهای محتوی دستکش هایی با ویروسی کشنده! / شایعه ۰۶۶۶

متن شایعه

” این پاکت اگه اومد دم خونتون یا محل کارتون تحویل نگیرین واگر گرفتین بازش نکنین به پلیس تحویل بدین داخلش دستکش الوده به ویروس هست لطفا فوروارد کنین برا عزیزاتون “

پاسخ شایعه


۱. این مطلب یک شایعه بین المللی است و هیچ گزارشی از دریافت، کشف یا رهگیری پاکتهای حاوی دستکش آلوده به ویروسی کشنده برای شهروندان موجود نیست!
۲. تصویر شایعه در ماه نوامبر ۲۰۱۶ همراه با متنی که پاکت را محتوی سمی خطرناک معرفی می کرد، خصوصا میان کاربران آلمانی زبان شبکه های اجتماعی منتشر شد!
http://shayeaat.ir/extrapage/envelope
۳. نسخه هایی از شایعه از مرگ چند نفر از دریافت کنندگان پاکتها در شهرهای “Nordhorn” و “Lingen” آلمان خبر داده بودند! این شایعه توسط پلیس آلمان تکذیب گردید!
http://shayeaat.ir/link/pktvrs1
۴. نویسنده نسخه فارسی شایعه نه تنها سندی برای ادعای خود ارائه نکرده، بلکه فراموش کرده نوع ویروس را تعیین و روش کشف آن را توجیه کند!


حق جو و حق طلب باشیم