ارسال شایعه

شیوع نوعی جذام میان مرغ ها در جنوب کشور ! / شایعه ۰۶۶۱

شیوع نوعی جذام میان مرغ ها در جنوب کشور ! / شایعه ۰۶۶۱

متن شایعه

” توجه!   توجه!قابل توجه همشهریان شیرازی و استان فارسی..و هرمزگانی هاچند تن از مرغهای کشتارگاههای استان فارس دچار یک نوع بیماری به شکل جزام شده اند که از پای مرغ شروع شده و کل بدن مرغ را از بین میبرد و باعث مرگ و میر مرغها میشود..حال کشتارگاهها قبل از اینکه به کل بدن مرغ شیوع پیدا کند آنها را سر بریده و در بازار به فروش میرسانند.. لازم به ذکر است که بیماری از طریق مصرف گوشت جگر و استخوان مرغ به انسان سرایت میکند..خواهشمندیم از خرید و مصرف گوشت مرغ شدیدا خودداری کنید و ب دوستان و عزیزان خود حتما اطلاع رسانی کنید.. “

پاسخ شایعه


۱. مرغها بیماری “جذام” ندارند و هیچ گزارشی از شیوع چنین بیماری در کشور وجود ندارد!
۲. در میان بیماری های مهم مشترک انسان و پرندگان نیز چنین بیماری مشاهده نمی شود!
http://shayeaat.ir/link/jmrgh1
۳. تصویر منتشر شده نیز جذام نیست، بلکه مربوط به “درماتیت کف پا” مرغ یا “Foot Pad Dermatitis” است!
۴. درماتیت کف پا بدلیل نامناسب بودن بستر نگهداری مرغ ایجاد می شود و مرگبار نیست! این بیماری پوستی از مرغ به انسان انتقال نمی یابد!
http://shayeaat.ir/link/jmrgh2
http://shayeaat.ir/link/jmrgh3


حق جو و حق طلب باشیم