ارسال شایعه

مخالفت رهبر انقلاب با ادعای تملک کارون توسط مردم خوزستان ! / شایعه ۰۶۵۸

مخالفت رهبر انقلاب با ادعای تملک کارون توسط مردم خوزستان ! / شایعه ۰۶۵۸

متن شایعه

” روزنامه کیهان  :رهبر معظم انقلابآب کارون متعلق به همه ملت ایران استاقلیتی در خوزستان ادعای تملک نکند !! “

پاسخ شایعه


۱. این جمله متعلق به رهبر انقلاب نمی باشد و اندک دقتی برای درک جعلی بودن تصویر و متن درون آن کافیست!
۲. این شایعه پیشتر در سال ۹۳ منتشر و در همان زمان توسط رسانه ها پاسخ داده شد!
http://shayeaat.ir/link/rkrn1
۳. تیتر یک روزنامه اصلی، مربوط به سخنان رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس در ۹۳/۳/۴ در خصوص “خائنانه بودن ترویج سازش و تسلیم” می باشد که با نرم افزارهای ویرایش تصویر تغییر یافته است! 
http://shayeaat.ir/link/rkrn2
http://shayeaat.ir/link/rkrn3
۴. این شایعه همزمان با داغ شدن بحث انتقال آب کارون و با هدف ایجاد تفرقه و تحریک افکار عمومی منتشر گردید!


حق جو و حق طلب باشیم