ارسال شایعه

کلیپ منتسب به گنج معبد زیر زمینی در فاروق ! / شایعه ۰۶۵۳

کلیپ منتسب به گنج معبد زیر زمینی در فاروق ! / شایعه ۰۶۵۳

متن شایعه

” پس از تکذیب کشف شهر فاروق توسط میراث فرهنگی استان یه آدم باشرف پیدا شد و بابه خطر انداختن شغل و حتی جانش این فیلم رو گرفته و پخش کرده. به مجسمه های هخامنشی وسکه ها وریتون ها دقت کنید. اسکناس هم گذاشته کنارش که نگن مال کشور دیگست. درود به شرفش. “

پاسخ شایعه


۱. ادعای کشف گنج در فاروق، با دلایل مختلف و توضیحات مسئولین تکذیب شده است! کلیپ منتسب به آن نیز فاقد اصالت و تنها یک جعل ناشیانه است!
۲. چنین آثاری حتی در تخت جمشید و پاسارگاد که مراکز حکومتی و دینی هخامنشیان بودند یافت نشده و کارشناسان میراث فرهنگی نیز موردی نیافته اند!
۳. با وجود تخت جمشید، چرا باید بنای مهم دیگری در فاصله بسیار کم از آن ساخته شود و چنین محوطه عظیمی چگونه با این ورودی کوچک ساخته شده و خروارها خاک از آن خارج شده است؟!
۴. آثار موجود در یک سایت ۲۵۰۰ ساله، اینچنین منظم کنار یکدیگر قرار نگرفته اند! در حالی همه اشیا زرد رنگ هستند که بیشترین آثار تاریخی کشف شده از جنس شیشه، نقره یا حتی مفرغ بوده‌اند!
۵. هیچ تالاری به این شکل از دوره هخامنشی وجود ندارد و نوع چینش اشیا نیز ناشیانه است! دیوارها نشانی از بناهای باستانی ندارد و با پارچه یا رنگ سیاه پوشانده شده تا فضای دهلیز را تداعی کند!
۶. تداعی فضای دهلیز در حالیست که اشیا دوره هخامنشی در خاک مدفون هستند و باستان شناسان با ایجاد کارگاه‌های مربع شکل آنها را از زیر خاک بیرون می کشند که عموما دچار آسیب و فرسایش شده‌اند! 
۷. سازندگان این اشیا جعلی، ناشیانه تلاش کرده‌اند الگوی هخامنشی که در موزه ها دیده اند را تکرار کنند! نمونه‌های مولاژ مجسمه‌ سرباز هخامنشی نیز در خیابان ویلا یا منوچهری موجود است! 
۸. در تمام هنر هخامنشی حتی یک مجسمه وجود ندارد! تنها مجسمه این دوره، مجسمه داریوش است که در مصر تراشیده شد و او با خود به ایران آورد!
۹. در هیچ نمایی از فیلم فضای اصلی نمایش داده نمی شود و تمرکز نور و تصویر بر اشیاء است تا ساختگی بودن فضا آشکار نشود!
۱۰. ساخت گنجینه های جعلی و انتشار فیلم آنها قبلا هم سابقه داشته است! این افراد با اهداف مختلفی از جمله ایجاد اعتبار برای گنجینه دروغین خود بمنظور اغفال افراد ساده لوح، دست به این کار می زنند!


حق جو و حق طلب باشیم