ارسال شایعه

حیله داعش با قوطی های مشروب الکلی دارای برچسب پپسی برای زائرین اربعین! / شایعه ۰۶۲۸

حیله داعش با قوطی های مشروب الکلی دارای برچسب پپسی برای زائرین اربعین! / شایعه ۰۶۲۸

متن شایعه

” دوستان اطلاع رسانی کنید حیله جدید داعش: قوطی های مشروب الکلی با روکش و برچسب پپسی در انتظار زائرین اربعین  حسینی , خدالعنتشون کنه. “

پاسخ شایعه


۱. این تصاویر متعلق به عراق و تلاش داعش برای ایجاد لطمه به مراسم اربعین نیست!
۲. عکسها مربوط به توقیف یک محموله حاوی ۴۸۰۰ قوطی مشروبات الکلی قاچاق در گمرک عربستان سعودی، در نوامبر ۲۰۱۵ است!
http://shayeaat.ir/link/alcol1
http://shayeaat.ir/link/alcol2
۳. نشان و عنوان گمرک سعودی روی بازوی مامور حاضر در تصویر و همچنین در ویدئوی منتشر شده از این ماجرا قابل مشاهده است!
http://shayeaat.ir/link/alcol3
http://shayeaat.ir/link/alcol4
۴. طعم و بوی مشروبات الکلی با نوشابه ها تفاوت بسیار فاحشی دارد که با فرض صحت این ادعا، حتی قبل از نوشیدن مشخص می شود!
 

حق جو و حق طلب باشیم