ارسال شایعه

فیلم قمه زنی دختر بسیجی در اعتراض به اکران فیلم رستاخیز ! / شایعه ۰۶۱۵

فیلم قمه زنی دختر بسیجی در اعتراض به اکران فیلم رستاخیز ! / شایعه ۰۶۱۵

متن شایعه

” قمه زنی زن بسیجیقمه زنی یک زن بسجی که چندی پیش در اعتراض به اکران یک فیلم جوگیر شده بود “

پاسخ شایعه


۱. دختر حاضر در این ویدئو بسیجی نیست و این حرکت هم ارتباطی با بسیج نداشت!
۲. بسیج مقید به امر فرمانده کل قواست و ایشان در مورد چهره حضرت عباس در این فیلم، جواز به نمایش دادند؛ پس بسیج نیازی به اعتراض نداشت!
۳. این فیلم در تاریخ ۱۶ تیر ۹۴ با حضور فرمانده بسیج کشور در سالن ۵ آذر سازمان بسیج اکران شد!
۴. دختر قمه زن و همراهان او متعلق به جریان “شیعه انگلیسی” بودند که همان زمان شناسایی و بازداشت شدند!
۵. از معترضان مدعی وهن مذهب در فیلم رستاخیز باید پرسید حرکات زننده یک دختر با حجاب برتر و قمه زنی و جلب توجه به او، وهن مذهب نیست؟! تحلیل این مطلب را در لینک زیر مشاهده کنید:

حق جو و حق طلب باشیم