ارسال شایعه

ویدئوی قتل دختر دانشجوی کرمانی در تیرماه سال ۹۰ ! / شایعه ۰۶۱۳

ویدئوی قتل دختر دانشجوی کرمانی در تیرماه سال ۹۰ ! / شایعه ۰۶۱۳

متن شایعه

” فیلم حمله و مجروح کردن فجیع یک دختر دانشجو توسط ایادی رژیم ولایت فقیه در کرمان در سال ۹۰ “

پاسخ شایعه


هشدار !! 
تصاویر موجود در لینک منبع بند ۴ و ۵ دلخراش است!

۱. ویدئوی منتسب به قتل دختر دانشجو در کرمان صحت ندارد و متعلق به ایران نیست!
۲. هیچ گزارشی از درگیری یک دختر دانشجو با ماموران، یا بازداشت منجر به آسیب، در سال ۹۰ در کرمان یافت نمی شود!
۳. تنها مورد قتل دختر دانشجو در سال ۹۰ در کرمان، قتلی با انگیزه ناموسی و توسط نامزد همان دختر بوده است!
http://shayeaat.ir/link/fstudent1
۴. این ویدئو برای نخستین بار در ماه می ۲۰۱۱ مطابق با اردیبهشت ۹۰ یعنی ۲ ماه پیش از تاریخ مورد ادعای شایعه در سایت یوتیوب منتشر شد!
http://shayeaat.ir/extrapage/habalilighofran
۵. تمام منتشر کنندگان این ویدئو، آن را به قتل فجیع دختر “لیلی غفران” خواننده مصری، در سال ۲۰۰۸ منتسب کرده اند!
http://shayeaat.ir/link/fstudent3
http://shayeaat.ir/link/fstudent4

حق جو و حق طلب باشیم