ارسال شایعه

تلاش کودک هموطن برای جلوگیری از اعدام پدر! / شایعه ۰۶۰۶

تلاش کودک هموطن برای جلوگیری از اعدام پدر! / شایعه ۰۶۰۶

متن شایعه

” تلاش کودک هموطن برای جلوگیری از اعدام پدر‏هدف اصلی مخالفت با اعدام عشق ورزیدن به قاتل نیست. ترویج بیشتر انسانیت در جامعه است. وقتی انسانی از مرگ انسان دیگر هلهله کند یعنی مرگ انسانیت “

پاسخ شایعه


۱. این عکس ارتباطی با ایران یا اجرای اعدام ندارد، بلکه مربوط به بازداشت خانواده جابر، کشاورز فلسطینی ساکن الخلیل توسط نظامیان اسرائیل است!
۲. خالد، کودک ۴ ساله تلاش دارد از بازداشت وحشیانه پدر و اعضای خانواده اش به دست پلیس مرزی اسرائیل جلوگیری کند.
۳. دست خالی دشمنان اسلام سبب شده تا برای ایجاد شبهه و تشکیک در احکام حیات بخش الهی، موضوعاتی را جعل کرده و به تصاویر غیر مرتبط منتسب کنند!  
۴. قرآن هدف از قصاص را اعدام نمی داند، بلکه زندگی و حیات دانسته که از طریق مجازات قاتل و احقاق حق مقتول و خانواده اش، فرجام قتل را به سایرین هشدار می دهد و باعث کاهش جنایت می شود.

حق جو و حق طلب باشیم