ارسال شایعه

تصاویر بیماری نادر دو عنبیه ای یا Pupula Duplex ! / شایعه ۰۵۹۹

تصاویر بیماری نادر دو عنبیه ای یا Pupula Duplex ! / شایعه ۰۵۹۹

متن شایعه

” یک بیماری عجیب و غریب بنام “Pupula duplex” که وضعیتی بسیار نادر است و چشم فرد بیمار دارای دو عنبیه است ! “

پاسخ شایعه


۱. تصاویر مرتبط با شایعه ساختگی است و بیماری به نام Pupula Duplex در علم پزشکی شناخته شده نیست!
۲. این تصاویر ساختگی همگی حالت دو عنبیه ای را نشان می دهند در حالی که pupula duplex به معنی “دو مردمکی” است! عنبیه بخش رنگین چشم است که پشت قرنیه قرار دارد و سوراخ تیره رنگ میانی آن مردمک است! 
۳. هیچ موردی از وجود دو عنبیه در یک کره چشم توسط هیچ پزشکی ثبت نشده و تنها افسانه های چینی به وزیری که در سال ۹۹۵ میلادی چشمانی دو مردمکی داشته اشاره کرده اند! مجسمه او اغلب به شکل دو عنبیه ای ساخته شده و تصاویر سردیس او به اشتباه بعنوان افراد واقعی دارای چنین اختلالی، مورد سو استفاده قرار گرفته است!
۴. وضعیت دو یا چند مردمک داشتن، نوعی بیماری مادرزادی با نام علمی polycoria می باشد و در این وضعیت چشم به اشکال ادعا شده تغییر نمی یابد!

حق جو و حق طلب باشیم