ارسال شایعه

عاقبت جوگیری سعودی ها برای ثبت یک رکورد ! / شایعه ۰۵۹۶

عاقبت جوگیری سعودی ها برای ثبت یک رکورد ! / شایعه ۰۵۹۶

متن شایعه

” عاقبت جوگیری سعودی ها برای ثبت یک رکورد “

پاسخ شایعه


۱. این ویدئو واقعی نیست و جزییات ویدئو مانند حالت بازگشت کش ها، پایستگی حرکت مرد در هوا، فیلم برداری آماتور آنهم با وجود تدارکات فراوان و… نشانه های واقعی نبودن آن است!
۲. این کلیپ در دبی تهیه شده و برشی از یک ویدیوی تبلیغاتی برای اپلیکیشن موبایل فراخوان تاکسی “Careem” است که در کشورهای عربی مورد استفاده می باشد!
۳. در آغاز ویدئوی اصلی، پیام طنزی به ساختگی بودن آن اذعان دارد و شیرجه مردی که ظاهرا پرتاب شده، در یک استخر در سکانس آخر این کلیپ تبلیغاتی، مشخص کننده واقعی نبودن آن است.


حق جو و حق طلب باشیم