ارسال شایعه

نورپردازی ماشین رهبری برای نورانی تر دیده شدن ! / شایعه ۰۵۷۹

نورپردازی ماشین رهبری برای نورانی تر دیده شدن ! / شایعه ۰۵۷۹

متن شایعه

” عکس نورپردازی ماشین مخصوص رهبری برای نورانی تر دیده شدن !! “

پاسخ شایعه


۱. نورپردازی خودرو حامل رهبر انقلاب در سفرهای استانی برای نورانی نشان دادن ایشان نیست و این شایعه سالهاست جهت ایجاد شبهه منتشر می شود!
۲. اندک آشنایی با تکنیکهای نورپردازی و تصویربرداری کافیست تا بدانیم وقتی نور فضای خارج از ماشین بیشتر از داخل ماشین باشد، تصویر ثبت شده از سوژه ای که داخل ماشین است، دچار مشکل می‌شود!
۳. بهترین راه حل این مشکل و ایجاد تعادل نور داخل و خارج ماشین، استفاده از نورپردازی با رفلکتور (ورق روی سقف) و تاباندن نور به صورت متعادل و غیر موضعی به تمام سوژه است.
۴. نورپردازی خودرو مقام معظم رهبری در سفرهای استانی نیز به همین دلیل و برای ثبت بهتر تصاویر انجام شده است.

حق جو و حق طلب باشیم