ارسال شایعه

آمار خیالی سردار سلامی از فراوانی نام محمد(ص) و زهرا(س) و آمار تازه مسلمانان در انگلیس ! / شایعه ۰۵۷۰

آمار خیالی سردار سلامی از فراوانی نام محمد(ص) و زهرا(س) و آمار تازه مسلمانان در انگلیس ! / شایعه ۰۵۷۰

متن شایعه

” جانشین فرمانده کل سپاه، حسین سلامی:«بیشترین نام پسران در انگلیس نام پیامبر اسلام و بیشترین نام دختران نام فاطمه الزهرا است و سالانه ۵۰ هزار انگلیسی ممسلمان می شوند»مرکز تولیدات چاخانایشان این آمار را کجا تولید میکنند؟ “

پاسخ شایعه


۱. آمار ارائه شده توسط سردار سلامی صحیح است و رسانه های انگلیسی به آن اعتراف کرده اند!
۲. با توجه به تلفظ و روشهای مختلف نگارش نام پیامبر(ص)، جمع همه آنها نام محمد را با فاصله قابل توجهی، محبوب ترین نام پسر در لندن قرار می دهد!
۳. در سال ۲۰۱۲ مجموع تلفظ و روشهای نگارش متفاوت نام حضرت زهرا(س) نیز این نام را در رتبه نخست آمار اسامی دختران قرار داد.
۴. در تاریخ ۲۰۱۳/۳/۳۰ نام زهرا به عنوان نام هفته در بریتانیا انتخاب شد!
۵. بر اساس گزارش BBC آمار تازه مسلمانان انگلیس در۲۰۰۱ حدود ۶۰ هزار نفر و در ۲۰۱۱ حدود ۱۰۰ هزار نفر بوده و آمار سردار سلامی، محتاطانه نیز بوده است!