ارسال شایعه

تصویری از آسیب شدید پوستی ناشی از حنای جدید عربستانی ! / شایعه ۰۵۶۸

تصویری از آسیب شدید پوستی ناشی از حنای جدید عربستانی ! / شایعه ۰۵۶۸

متن شایعه

” ویژه خواهرا مواظب خودتون باشین یک حنایی تازه وارد ایران شده  که ساخت عربستان  وبه اسم سلطان است مواظب باشین …چه بلایی سر دستش اومده ! “

پاسخ شایعه


۱. تصویر منتشر شده از آسیب روی دست یک دختر توسط حنا، مربوط به ایران نیست!
.۲ اولین بار یک دختر عرب این تصاویر را در حساب کاربری خود منتشر نمود و مدعی شد که آثار حنای تقلبی حاوی مواد شیمیایی عرضه شده در خیابان است.
http://shayeaat.ir/link/h5rg
۳. این ادعا راستی آزمایی نشده و از سوی منبع معتبری تایید نگردیده است! با توجه به وجود موارد مشابه، احتمال جعلی بودن تصاویر منتفی نیست!
۴. در هر صورت و برای حفظ سلامت خودمان، می بایست از مصرف محصولات آرایشی و بهداشتی که بصورت خیابانی یا در مراکز غیر معتبر عرضه می شوند خودداری کنیم.

حق جو و حق طلب باشیم