ارسال شایعه

سوزاندن مسلمانان مسیحی شده توسط امام علی (ع) ! / شایعه ۰۵۵۷

سوزاندن مسلمانان مسیحی شده توسط امام علی (ع) ! / شایعه ۰۵۵۷

متن شایعه

“طبق گزارش روضه_الصفا مولای_متقیان مسلمانانی که مسیحی شده بودند را در چاله ایی کرد و به آتش کشید. سردمداران اسلام به اسم الله مجاز به آتش کشیدن انسانها هستند”  

پاسخ شایعه

۱. برخلاف ادعای منتشر کنندگان امروزی شبهه، طبق داستانهایی که مبنای اصلی شبهه اند، این افراد مسیحی نشده بودند، بلکه “غالی” بودند! 

۲. غالی به معنای غلو کننده به افرادی گفته می شود که جایگاهی فراتر از حقیقت و تا حد خداوندی برای حضرات معصومین(ع) قائل بودند!

۳. نه تنها سند معتبری بر وجود غالیان در دوران امام علی(ع) موجود نیست، بلکه برخلاف رویه امام در نقد و روشنگری افکار انحرافی، هیچ اشاره ای به چنین جریانی از سوی ایشان در دست نمی باشد!

http://shayeaat.ir/link/6gA6

۴. جعلی و مردود بودن ادعای سوزاندن غالیان توسط امام علی(ع)، با دلایل مختلف و محکمی چون نداشتن سند صحیح، آشفتگی و اضطراب در متن، اختلاف نقل ها و نیز نامعقول بودن محتوای آن اثبات می شود!

http://shayeaat.ir/link/44v2

۵. همچنین این داستان در حاشیه داستان مجعول عبدالله بن سبأ پدید آمده که خود دلیل دیگری بر بطلان آن است!

http://shayeaat.ir/link/firV


حق جو و حق طلب باشیم