ارسال شایعه

عکس ابن تیمیه، بنیانگذار وهابیت! / شایعه ۰۵۴۸

عکس ابن تیمیه، بنیانگذار وهابیت! / شایعه ۰۵۴۸

متن شایعه

“این”ابن تیمیه(لعنت الله علیه)” هست. پدربزرگ وهابیت ، صادر کننده دستور تخریب قبور مطهر ائمه مظلوم مدفون در بقیع . ”  

پاسخ شایعه

۱. عکس قدیمی و سیاه و سفید منتشر شده ارتباطی با “ابن تیمیه”   بنیانگذار نظری و اندیشه وهابیت ندارد!

۲. ابن تیمیه در قرن هفتم هجری می زیسته که در آن زمان فناوری عکاسی وجود نداشته و حتی طرح یا نقاشی هم از چهره او موجود نیست! 

http://shayeaat.ir/link/S1ok

۳. این تصویر متعلق به “عبد الرزاق بن عاقول” از شیوخ قدیمی کویت و مؤسس خاندان “العاقول” می باشد که یک سریال تلوزیونی هم به او پرداخته است!

http://shayeaat.ir/extrapage/aqool

http://shayeaat.ir/link/uqzm


حق جو و حق طلب باشیم