ارسال شایعه

امام خمینی: خانه نخرید، همه را صاحبخانه می کنیم! / شایعه ۰۵۴۶

امام خمینی: خانه نخرید، همه را صاحبخانه می کنیم! / شایعه ۰۵۴۶

متن شایعه

“آیت الله خمینی: خانه نخرید، همه را صاحبخانه می کنیم !!!! روزنامه کیهان ۲۱ آذر ۵۸ ”  

پاسخ شایعه

۱. عبارت “خانه نخرید، همه را صاحب خانه می کنیم” از امام خمینی نیست بلکه برگرفته از مصاحبه آیت الله خسروشاهی، رئیس هیئت امنای وقت بنیاد مسکن است! 

http://shayeaat.ir/extrapage/K1

۲. این تیتر ژورنالیستی و جنجالی روزنامه کیهان ۲۱ آذر ۱۳۵۸ در سخنان آیت الله خسروشاهی هم وجود ندارد و توسط خود روزنامه درج شده است!

۳. اصل جملات ایشان در صفحه دوم این روزنامه: “…همانطور که قبلا وعده داده بودم با تشکیل بانک مسکن، مشکل مسکن در سرتاسر کشور حل شده تلقی می شود. کسانیکه پول زیاد برای خرید خانه ندارند، در خرید خانه عجله بخرج ندهند.”

۴. در این مصاحبه پیش بینی شده بود با ایجاد بانک مسکن، متقاضیان طی اقساط صد ماهه یا با ۲۰ درصد پیش پرداخت و تقسیط مابقی مبلغ، صاحب منزل شوند.

http://shayeaat.ir/extrapage/K2

۵. در کنار بحرانهای سیاسی و امنیتی که نهال نوپای انقلاب را تهدید می کردند، جنگ تحمیلی با خسارتی معادل ۴۴ درصد کل درآمد نفتی ۳۲ سال اخیر کشور، عامل مهمی در تغییر طرحهای اقتصادی اولیه انقلاب بود!

http://shayeaat.ir/link/wNcF


حق جو و حق طلب باشیم