ارسال شایعه

شیوه صحیح قرآن به سر نهادن در شبهای قدر! / شایعه ۰۵۳۳

شیوه صحیح قرآن به سر نهادن در شبهای قدر! / شایعه ۰۵۳۳

متن شایعه

“شیوه صحیح قرآن به سر نهادن در شبهای قدر: در آن بخش از دعا که قرآن ها را برابر چهره می گیرند،قرآن را به شکل استخاره باز کرده و روبروی چهره می گیریم. آنجا هم که بنا است قرآن بر سر گذاشته شود بدون این که صفحه باز شده تغییر کند آن را روی سر قرار دهید. به این شکل که قرآن به شکل باز شده و رو به بالا باشد. یعنی صفحات و نوشته ها رو به آسمان و جلد قرآن روی سر قرار می گیرد.بعد از برداشتن قرآن از سر آن صفحه را علامت گذارده یا شماره صفحه را حفظ کنید تا سر فرصت مطالعه کنید.آنچه در این ۲ صفحه به دست شما رسیده، تقدیری است که در شب قدر مقدر شده. یعنی خوانشی است بر احوالات شما در سالی که پیش رو دارید. اینگونه است که آن چه در شب قدر نازل می شود سرنوشت یک ساله را معین می کند.خوشا به حال آنانی که در این چند شب، هر شبشان صفحه ای روشن تر و پسندیده تر از شب قبل دارد. منبع: هزار و یک نکته حضرت علامه حسن حسن زاده آملی . التماس دعا”  

پاسخ شایعه

۱. این متن صحت ندارد و چنین مطلبی در کتاب هزار و یک نکته علامه حسن زاده آملی وجود ندارد!

۲. صرف نظر از ادبیات متفاوت این متن با ادبیات رایج علامه، چنین متنی در دیگر آثار دیگر ایشان نیز یافت نمی شود!

http://shayeaat.ir/link/shvb

۳. در این کتاب تنها از بسر گرفتن قرآن در نکته ۴۹۰ صحبت شده که برخلاف متن شایعه که به ظواهر توجه دارد، مخاطب را دعوت به توجه و حضور قلب می نماید!  “در لیالى قدر قرآن به دل کن، نه فقط قرآن به سر، که اولى جوهر ذات تو گردد و دومى خارج از گوهر تو است.” 

۴. روایات متعددی از قرآن به سر گرفتن در شبهای قدر از معصومین (ع) وجود دارد و منظور این است که با پناه بردن به قرآن، در رأس همه امور ما قرآن قرار بگیرد و تمام شئون زندگی ما قرآنی شود.

http://shayeaat.ir/link/13DC

۵. ظاهر قرآن براى همگان قابل فهم است اما معمولا سرنوشتی که ادعا شده، از ظاهر آیات قابل برداشت نیست! فهم باطن قرآن نیاز به ابزارهای ظاهری و معنوی دارد که در اختیار عموم نیست.

http://shayeaat.ir/link/B7Od


حق جو و حق طلب باشیم