ارسال شایعه

رویت بشقاب پرنده ناشناس در آسمان تهران! / شایعه ۰۵۳۰

رویت بشقاب پرنده ناشناس در آسمان تهران! / شایعه ۰۵۳۰

متن شایعه

“فوری/ رویت یک بشقاب پرنده در آسمان تهران شرح خبر مشاهده یک بشقاب پرنده در آسمان تهران در روز سه شنبه ١ تیر ماه ”  

پاسخ شایعه

۱. این تصویر واقعی نیست هیچ گزارشی از رویت بشقاب پرنده یا هر پرنده مشکوکی در هیچ نقطه کشور منتشر نشده است!

۲. با فرض واقعی بودن تصویر، زاویه تصویر مشخص می کند که عکسبرداری از درون وسیله پرنده دیگری که بر آن مشرف بوده انجام شده است!

۳. این پرنده طراحی آیرودینامیکی مناسبی ندارد و موتوری هم در تصویر دیده نمی شود!

۴. لوگو و حروف اختصاری نیروی هوایی آمریکا روی بدنه این شی پرنده، ادعای بیگانه بودن پرنده را باطل می کند!

۵. این مدل هواپیما هرگز ساخته نشده و صرفا در حد طرح ها و تصاویر مفهومی ساخته شده با رایانه باقی مانده که بعضا به عنوان توجیهی بر وجود بشقاب پرنده ها مورد استفاده قرار گرفته است!

http://shayeaat.ir/link/e0oh

۶. این سری تصاویر مفهومی از سال ۲۰۰۴ با عناوین مختلف در حال انتشار است!

http://shayeaat.ir/link/e2q3


حق جو و حق طلب باشیم