ارسال شایعه

تولید نخ در چشم زنی در اصلاندوز اردبیل! / شایعه ۰۵۲۰

تولید نخ در چشم زنی در اصلاندوز اردبیل! / شایعه ۰۵۲۰

متن شایعه

” چشمان زنی در اصلاندوز استان اردبیل نخ تولید می‌کند. در پدیده ای حیرت انگیز از چشم راست این زن انواع نخ های رنگارنگ تولید میشود و فقط زمان خروج از منزل و روستا این مشکل متوقف میشود! ”  

پاسخ شایعه

۱. گزارشهایی از بیرون کشیدن انگل های رشته مانند موسوم به کرم لوا لوا از چشم وجود دارد اما خروج نخ گزارش نشده است. 

http://shayeaat.ir/link/Zv3E

http://shayeaat.ir/link/B6C1

۲. نخهایی که در تصویر مشخص است، بافته شده و نایلونی و در رنگ ها و ضخامت های مختلف است! بدن انسان مواد اولیه تولید نخ را ندارد و تحقق چنین امری از سوی متخصصان نیز بعید دانسته شده است!

۳. اگر تحمل درد آن را داشته باشید و احتمال آسیب به چشمتان را نادیده بگیرید، با هدایت مقداری نخ به زیر پلک پایین و بیرون کشیدن آن، می توانید ادعایی مشابه این خانم بکنید!

۴. با وجود هماهنگی جهت رفت و آمد و انجام معاینات تخصصی بصورت رایگان برای این خانم توسط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، وی از مراجعه و انجام آزمایش امتناع کرد!

http://shayeaat.ir/link/pmdJ

۵. ادعای منحصر بودن این حالت به قرار داشتن وی در محیط منزل و روستای ایشان نیز جای تعجب دارد!

http://shayeaat.ir/link/3Vne


حق جو و حق طلب باشیم