ارسال شایعه

کمک ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار میلیاردی دولت برای بازسازی مساجد عراق! / شایعه ۰۵۱۶

کمک ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار میلیاردی دولت برای بازسازی مساجد عراق! / شایعه ۰۵۱۶

متن شایعه

” کمک ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد تومانی کمک دولت روحانی به بازسازی مساجد در عراق ”  

پاسخ شایعه

۱. مصوبه هیئت وزیران در آخرین روز کاری سال ۹۲ تصویب شده و مربوط به حال حاضر نیست!

۲. رقم نجومی ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد تومان ادعایی شایعه صحت ندارد و براساس رقم بودجه همان سال۹۲، معادل بودجه ۳۴۴ سال کشورمان می باشد!! در همان تصویر منتشر شده، مبلغ صحیح به عدد و حروف درج شده است!

http://shayeaat.ir/link/R8R0

۳. بر اساس بند ۱-۲۷ قانون بودجه سال ۹۲، دولت پس از انجام تکالیف خود، طبق برنامه جدول ۱۹ این قانون اقدام به واریز سایر مبالغ تعیین شده کرد.

۴. از جمله موارد تعیین شده در جدول ۱۹، کمک به ستاد بازسازی عتبات عالیات در ردیف ۱۸ بود که با واریز ۲۵۰ میلیارد تومان اجرا شد.

http://shayeaat.ir/link/6KLn

۵. برخلاف ادعای شایعه، مبالغ ستاد عتبات عالیات جهت بازسازی مساجد عراق نیست! بلکه در بازسازی و توسعه حرم مطهر امامان معصوم(ع)، سایر اماکن زیارتی و رفاه حال زائران هزینه شده و می شود.

http://shayeaat.ir/link/Io7p


حق جو و حق طلب باشیم