ارسال شایعه

تکدی گری مدیر سابق مرقد امام (ره)! / شایعه ۰۵۱۳

تکدی گری مدیر سابق مرقد امام (ره)! / شایعه ۰۵۱۳

متن شایعه

” چند روز پیش این گدا رو شهرداری میگیره، انتقالش میدن به مرکز متکدیان، این پولا و تراول ها رو از تو کیسه هاش بیرون می کشند !!بعد که اون رو حمام و اصلاح میکنند ناگهان می بینند این گدای ژولیده و کثیف مدیر عامل سابق شهرداری حرم امام خمینی آقای قاجاره “

پاسخ شایعه۱. این شخص آقای عباس قاجار نیست و انتساب این تصاویر به مدیر سابق حرم امام (ره) صحت ندارد!
۲. این فرد در تاریخ ۹۴/۸/۹توسط ماموران شهرداری و نیروی انتظامی بوشهر در جمع آوری متکدیان از سطح شهر دستگیر شده است!
۳. پس از تحقیقات مشخص شد، فقط موجودی دو حساب بانکی او بالغ بر ۵۵ میلیون تومان است!
http://shayeaat.ir/link/takadi
۴. انتشار بدون تحقیق و بررسی مطالبی که در شبکه های اجتماعی منتشر می شوند، ما را تبدیل به ابزار شایعه پردازان در نشر اکاذیب و باورهای غلط در جامعه خواهد کرد!

حق جو و حق طلب باشیم