ارسال شایعه

نامه امام خمینی به شاه درباره حق رای زنان ! / شایعه ۰۵۰۴

نامه امام خمینی به شاه درباره حق رای زنان ! / شایعه ۰۵۰۴

متن شایعه

” آیت الله خمینی در سال ۱۳۴۱ ، حق رای زنان را موجب نگرانی علماء اعلام و سایر طبقات مسلمین دانسته بود. بسم الله الرحمن الرحیم حضور مبارک اعلیحضرت همایونی پس از اهداء تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه ها منتشر است. دولت در انجمن های ایالتی و ولایتی اسلام را در رای دهندگان و منتخبین شرط نکرده و به زنها حق رای داده است و این امر موجب نگرانی علماء اعلام و سایر طبقات مسلمین است. برخاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه های دولتی و حزبی حذف نمایید تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود. الداعی (دعاگو) روح الله الموسوی ”  

پاسخ شایعه

۱. این متن پس از انتشار لایحه‌ انجمن‌های ایالتی و ولایتی توسط دولت، از سوی امام خمینی(ره) و در  قالب تلگرافی به تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۴۱ و با هدف دادن پند و اندرز به شاه ارسال شد. 

http://shayeaat.ir/link/Telegeraf

۲. سه موضوع “حذف شرط مسلمانی” ، “تبدیل سوگند به کتب آسمانی به جای قرآن” و “کشاندن ابزاری زنان به صحنه‌ سیاسی” با هدف اسلام‌زدایی و سلطه‌ استعمار در کشور تهیه شده بود که اعتراض علما را بر انگیخت.

http://shayeaat.ir/link/pahlaviha

۳. اعطای حق رأی به زنان و تسهیل به‌کارگیری آن‌ها در مشاغل، در آن مقطع از برنامه های هدفمند پهلوی جهت آرام سازی و استحاله جامعه مطابق با زیر ساخت های فرهنگی و اجتماعی جدید در غرب بود.

۴. امام بارها اصل رای زنان را تایید کردند و موضع آن سال ایشان به علت نیت رژیم در سو استفاده از زنان بود. این مخالفت به دلیل حرام دانستن کلیت کارهای مجلس بود نه نفس انتخاب زنان.

http://shayeaat.ir/link/RayZanan

۵. ایشان قبل و بعد از انقلاب، مشارکت زنان در جامعه‌ را ضروری می‌شمردند و مخالفت موردی ایشان برای مقابله با اهداف دیکته‌ شده آمریکاییها در ایران بود.

http://shayeaat.ir/link/womensvote

۶. عبارت “داعى” در پایان تلگراف به معنى دعوت کننده به دین خداوند و راه صحیح است و امام آن را به معنی دعاگو به کار نبرده اند!

http://shayeaat.ir/link/Daaee


حق جو و حق طلب باشیم