ارسال شایعه

پیشگویی از دو حادثه عجیب ۱۴ قرن قبل! / شایعه ۰۵۰۰

پیشگویی از دو حادثه عجیب ۱۴ قرن قبل! / شایعه ۰۵۰۰

متن شایعه

“« پیشگویی در ۱۴ قرن قبل» در زمان ساسانیان دو حادثه عجیب در ایران رخ داد: ۱ – خاموش شدن آتشکده آذرگشب ۲ – سقوط چهارده کنگره از کاخ مداین در آن زمان پادشاه ایران از موبدان زرتشتی خواست تا این دو واقعه مهم را تعبیر کنند. همه آشفته از تعبیر عاجز ماندند، شاید هم جرات بیان تعبیر را نداشتند. سرانجام بعد از مدتها حکیمی دور از ترس، شروع به تعبیر کرد و گفت خاموشی آتشکده، نشان از پایان عمر دولت ساسانیان است و به زودی حکومت آنها از هم می پاشد.! اما فرو ریختن ۱۴ کنگره از کاخ مداین، نشان از آن دارد که سرزمین ایران، ۱۴ قرن در بدبختی و تیره روزی بسر خواهد برد، بطوریکه فرهنگ اصیل ایرانی واژگون و وارونه خواهد شد! مردمان به جز عزاداری و گریه، به کاری نخواهند پرداخت و درستکاری کمتر از همیشه خواهد بود!! زنان و مردان به جای عشق اصیل آریایی به شهوت و خیانت و آزار یکدیگر خواهند پرداخت! از حکیم پرسیدند: این تیره روزی چه زمانی در ایران به پایان خواهد رسید؟ حکیم پاسخ داد: وقتی۱۴ قرن به پایان برسد، نسلی در ایران زمین رستاخیز خواهند کرد که با تاریخ گذشته خود آشتی خواهند کرد و فروهرها را زنده خواهند کرد و به فرهنگ آریایی خود باز خواهند گشت…! “این نوشته در لوحی سنگی درموزه لوور فرانسه نگهداری میشود.”  

پاسخ شایعه

۱. این داستان به این شکل در هیچ منبع تاریخی وجود ندارد و در موزه “لوور” نیز چنین کتیبه ای یافت نمی شود!

http://shayeaat.ir/link/luvre

۲. خاموشی آتشکده فارس و سقوط کنگره های کاخ مدائن در زمان انوشیروان، تنها دو مورد از رخدادهای شگفتی است که به گواه تاریخ، هنگام ولادت حضرت محمد(ص) رخ داد.

http://shayeaat.ir/link/velaadat

۳. این حوادث که نشانه هایی از معجزات الهی اند، هنگام میلاد پیامبران بزرگی چون ابراهیم و موسی نیز رخ داد تا آمدن یک منجی بزرگ را یادآور شود.

http://shayeaat.ir/link/neshaane

۴. برخلاف ادعای شبهه، در متون کهن ایران نیز بشارت آخرین پیامبر الهی داده شده و خواب انوشیروان در این خصوص نیز توسط معبران به ولادت پیامبر (ص) تعبیر گشته است!

http://shayeaat.ir/link/khaabb1

http://shayeaat.ir/link/khaabb

۵. تعبیر شبهه از حوادث تاریخی صحیح نیست و همانطور که امام راحل(ره) هم اشاره کرده اند، این وقایع با انقلاب اسلامی و نهضت مترقی و استکبار ستیز ایرانیان تطابق دارد نه عقبگرد این ملت!

http://shayeaat.ir/link/imaam


حق جو و حق طلب باشیم