ارسال شایعه

کشف حشره ای ویروس و سمی در هند! / شایعه ۰۴۹۵

کشف حشره ای ویروس و سمی در هند! / شایعه ۰۴۹۵

متن شایعه

“این حشره یک نوع ویروس هست که از هند کشف شده و داره پخش میشه حواستان باشد این حشره رو به هیچ وجه بادست یا با پای برهنه نکشین خیلی خطرناکه وظرف چند ساعت آدمو ازبین میبره میبرد.خواهش میکنیم این پیامو برای همه بفرستین تاآشنایی پیداکنن با این حشره خطرناک”  

پاسخ شایعه

۱. این شایعه و تصاویر ضمیمه آن قبلا با عنوان “new killer insect” در میان کاربران انگلیسی زبان فضای مجازی انتشار گسترده ای داشته است!

۲. ویروس ها میکروارگانیسم هایی با اندازه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ نانومتر هستند؛ ویروس خواندن این حشره ناشی از کم سوادی مترجم شایعه است!

http://shayeaat.ir/link/RoshdVirus

۳. حشره ای که در تصاویر دیده می شود “ساس آبی غول پیکر” نر است که تخمهایش را بر دوش میبرد! این حشره خطرناک یا کشنده نیست و عامل یا ناقل بیماری یا عفونت خاصی نمی باشد!

http://shayeaat.ir/link/ZooENG

http://shayeaat.ir/link/IAnimalRU

۴. تصویر انگشت های توخالی حاصل میکس عکس دهان دو “مارماهی نقره ای” بر روی تصویر دو انگشت است!

http://shayeaat.ir/link/biodidac

۵. تصاویر دستهای حفره دار مربوط به گریم های حرفه ای و آماتوراست! چند کاربر شبکه های اجتماعی آموزشها و ویدیوهای متعددی از ساخت این گریمهای ترسناک منتشر کرده اند.

http://shayeaat.ir/link/hsh02

۶. این تصاویر در بسیاری از افراد حالاتی چون تپش قلب، خارش بدن و حس انزجار را ایجاد می کند که به ترایپوفوبفیا (Trypophobia) یا ترس از حفره های خوشه ای نامنظم معروف است.

http://shayeaat.ir/link/trypo

http://shayeaat.ir/link/hshr3

حق جو و حق طلب باشیم