ارسال شایعه

کتک خوردن احمدی نژاد توسط آوارگان سوری در مرز ترکیه! / شایعه ۰۴۹۴

کتک خوردن احمدی نژاد توسط آوارگان سوری در مرز ترکیه! / شایعه ۰۴۹۴

متن شایعه

“کلیپ کتک خوردن احمدی نژاد توسط آوارگان سوری توی مرز ترکیه …”  

پاسخ شایعه

۱. این کلیپ مربوط به روزهای اخیر نیست، در ترکیه فیلمبرداری نشده و “آوارگان” سوری در آن نیستند! این کلیپ در فوریه ۲۰۱۳ در شبکه های اجتماعی و سایتها منتشر شد!

http://shayeaat.ir/link/RTcairo

http://shayeaat.ir/link/YTcairo

۲. این ویدئو مربوط به سفر رئیس جمهور سابق کشورمان به مصر جهت شرکت در اجلاس سازمان همکاری اسلامی در ۵ فوریه ۲۰۱۳ است!

۳. فرد مهاجم کتک کاری نکرده بلکه صرفا هنگام خروج رئیس جمهور از مسجدالحسین، قصد پرتاب لنگه کفشی را داشت که به یکی از محافظان برخورد کرد و فورا بازداشت شد!

۴. مهاجم آواره نبوده بلکه از معارضان دولت سوریه بود که در مصر حضور داشته است.

http://shayeaat.ir/link/AIcairo

۵. از نظر منطقی نیز دلیلی برای حضور ایشان در مرز ترکیه و در میان آوارگان سوری، در زمانی که مسئولیت اجرایی ندارند وجود ندارد!


حق جو و حق طلب باشیم