ارسال شایعه

اینجا مقبره غریب پوریای ولی است! / شایعه ۰۴۸۳

اینجا مقبره غریب پوریای ولی است! / شایعه ۰۴۸۳

متن شایعه

“اینجا مقبره ی پوریای ولی ، پهلوان بزرگ ایران در شهرستان خوی است تنها مشکلش این بود که ایرانی بود ! وگرنه انقدر غریب نبود به اشتراک بگذار هموطن”  

پاسخ شایعه

۱. تصویر منتشر شده مربوط به چند سال قبل است و در حال حاضر این آرامگاه وضعیت مطلوبی دارد.

http://shayeaat.ir/extrapage/poorya

۲. از محل آرامگاه پهلوان “پوریای ولی”، دو قول عمده وجود دارد که شهرهای”خیوه” در کشور ازبکستان و “خوی” در استان آذربایجان غربی هستند و هم اکنون نظر غالب بر شهر “خوی” است.

۳. در گذشته به دلیل عدم قطعیت و ثبت نشدن این مکان به نام مدفن “پوریای ولی”، به آرامگاه وی در خوی کم توجهی شده بود که پس از اثبات تعلق آن به ایشان، به فضاسازی آن اقدام شد.

۴. انتساب این آرامگاه به “پوریای ولی” پس از تحقیقات سازمان میراث فرهنگی و بررسی اسناد تاریخی، به اثبات رسید. اگرچه میراث فرهنگی انجام آزمایش DNA جسد احتمالی پوریا با پدرش در خوارزم را لازم دانسته است.

http://shayeaat.ir/link/PfIn

۵. میراث فرهنگی آذربایجان غربی در سال ۹۲ از پیگیری این سازمان برای جمع آوری اسناد و مدارک و طی مراحل قانونی ثبت ملی این مکان و حفاظت و مرمت آرامگاه خبر داد.

http://shayeaat.ir/link/erc9

۶. هم اکنون محوطه قدیمی اطراف مزار “پوریای ولی” تخریب و محوطه سازی شده و توسعه آن توسط شهرداری ادامه دارد. در آینده نزدیک یادمانی نیز بر مزارش احداث خواهد شد.

http://shayeaat.ir/link/Yexz


حق جو و حق طلب باشیم