ارسال شایعه

بوسیدن دست سگ توسط امام جمعه ترکیه ! / شایعه ۰۴۸۱

بوسیدن دست سگ توسط امام جمعه ترکیه ! / شایعه ۰۴۸۱

متن شایعه

” بوسیدن دست سگی که در زلزله ترکیه جان ٣ نفر را نجات داد توسط امام جمعه ترکیه …. “

پاسخ شایعه

۱. این تصویر واقعیت ندارد و با اهداف روشنی توسط نرم افزار های ویرایش تصویر جعل گردیده است!
۲. روحانی حاضر در تصویر اهل ترکیه نیست بلکه سید عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق است!
http://shayeaat.ir/link/amarhakim
۳. تصویر اصلی مربوط به یکی از دیدارهای مردمی وی می باشد که در حال بوسیدن دست یک پیرمرد عراقی است!
shayeaat.ir/extrapage/0481
۴. تصویر زمینه که سگ در آن قرار دارد، مربوط به کشیشی لهستانی به نام توماس یشکا “Tomasz Jaeschke” از حامیان حیوانات و طبیعت است که در جشن سنت فرانسیس در واتیکان، در حال تبرک حیوانات است!
http://shayeaat.ir/link/Tomasz1
http://shayeaat.ir/link/Tomasz2
http://shayeaat.ir/link/stFrancis
حق جو و حق طلب باشیم