ارسال شایعه

سلفی گرفتن تروریست بمب گذار بروکسل با آنگلا مرکل! / شایعه ۰۴۷۱

سلفی گرفتن تروریست بمب گذار بروکسل با آنگلا مرکل! / شایعه ۰۴۷۱

متن شایعه

“عناس مندمانی، تروریست سوری، یکی از عوامل انفجارهای بلژیک که با مرکل سلفی گرفته”  

پاسخ شایعه

۱. تصاویر منتشر شده مربوط به دو فرد متفاوت است! اگرچه آنها شباهتهایی دارند اما با دقت در جزییات و بررسی سایر تصاویر این دو نفر پی به تفاوتها خواهیم برد.

http://shayeaat.ir/link/OtherPics

http://shayeaat.ir/link/OtherPic

۲. جوانی که با آنگلا مرکل سلفی گرفته، یک پناهجوی سوری به نام “Anas Modamani” “انس مدمانی” است که در سپتامبر ۲۰۱۵ به آلمان مهاجرت کرد.

http://shayeaat.ir/link/AnasSelfie

۳. تروریست داعشی و عامل انتحاری بمب گذاری در فرودگاه بروکسل در ۲۲ مارس ۲۰۱۶، “Najim Laachraoui” “نجیم الشعرانی” نام دارد!

http://shayeaat.ir/link/NajimBomb

۴. پناهنده سوری “Anas Modamani” در قید حیات است و طی مصاحبه ای از قیاس چهره اش با تروریست داعشی توسط سایت ها و نشریات زرد، اظهار تاسف کرده است.

http://shayeaat.ir/link/AnasSadden

http://shayeaat.ir/link/AnasUpset


حق جو و حق طلب باشیم