ارسال شایعه

فیلم مراسم باز شدن سفارت ایران در آمریکا! / شایعه ۰۴۶۰

فیلم مراسم باز شدن سفارت ایران در آمریکا! / شایعه ۰۴۶۰

متن شایعه

 “فیلم مراسم باز شدن سفارت ایران در آمریکا ”  

پاسخ شایعه

۱. حتی گزارشهای غیر رسمی هم از تصمیم برای بازگشایی سفارتهای ایران و آمریکا در خاک یکدیگر وجود ندارد، چه رسد به انجام آن که همه مطلع می شوند!

۲. پرچمی که در دست افراد حاضر در کلیپ است، پرچم استرالیاست نه آمریکا! 

http://shayeaat.ir/link/parcham2

۳. پشت زمینه تابلوی معرفی کاروان ایران نیز پرچم استرالیا است و همین پرچم در دست فرد حامل پلاکارد و همراهان کاروان دیده می شود!

http://shayeaat.ir/link/AUSfest

۴. کلیپ مربوط به بخشهایی از کارنوال روز ملی استرالیاست که در ۲۶ ژانویه ٢٠١۶ در شهر آدلاید برگزار شد و برخی ایرانیان مقیم استرالیا در آن شرکت کردند. زیرنویس نسخه های رسمی تر ویدئو هم بر این امر دلالت دارد.

http://shayeaat.ir/link/karnaval

۵. همانطور که امام راحل و رهبر  معظم انقلاب همواره تاکید داشته اند، ایجاد رابطه با آمریکا منوط به اصلاح سیاستهای سلطه گرانه و خصومت آمیز این کشور است.

http://shayeaat.ir/link/raabete


حق جو و حق طلب باشیم