ارسال شایعه

بروسلی و استفاده از نانچیکو به جای راکت پینگ پنگ! / شایعه ۰۴۵۴

بروسلی و استفاده از نانچیکو به جای راکت پینگ پنگ! / شایعه ۰۴۵۴

متن شایعه

 “بروسلی و استفاده از نانچیکو به جای راکت پینگ پونگ در این نمایه تعدادی از حرکات اسطوره‌ی هنرهای رزمی، بروسلی؛ نمایش داده شده است. در این ویدئوی بی نظیر موارد شگفت انگیزی از حرکات بروسلی آورده شده: روشن کردن کبریت تنها توسط تماس دادن با سر نانچیکو، وارد کردن ضرباتی که چنان سریع هستند، حتی توسط قهرمانان رزمی نیز غیر قابل مهار هستند و در نهایت مسابقه‌ی معروف تنیس روی میز بروسلی. ”  

پاسخ شایعه

۱. این فیلم واقعی نیست و فرد اجرا کننده حرکات، بروس لی نیست!

http://shayeaat.ir/link/FakeLee

۲. ناممکن بودن اجرای حرکات، “فریم ریت” بالای ویدیو با وجود ظاهر قدیمی آن، بکارگیری لباس معروف بروس لی که تنها در فیلم “بازی مرگ” استفاده شده بود و… همگی نشانه های ساختگی بودن کلیپ است!

http://shayeaat.ir/link/LeeClothe

۳. بخشهای پینگ پنگ بازی و روشن کردن کبریت با نانچاکو، هردو ساختگی و مربوط به دو ویدیوی تبلیغاتی برای گوشی “N96 Nokia” از سری “Bruce Lee” که با تیراژی محدود تولید شد، می باشد.

http://shayeaat.ir/link/N96Ads

۴. یک آژانس تبلیغاتی چینی درسال ۲۰۰۸، یعنی در سی و پنجمین سالگرد مرگ بروس لی، اقدام به تولید این ویدیو ها کرده است.

http://shayeaat.ir/link/NokiaN96

۵. در این ویدیو ها بازیگری شبیه به بروس لی، لباس او را پوشیده و تظاهر به بازی پینگ پنگ با نانچاکو می کند و در مرحله تدوین، صدا و تصویر توپ پینگ پنگ به ویدیو اضافه می شود!

http://shayeaat.ir/link/JWTAgency


حق جو و حق طلب باشیم