ارسال شایعه

سقوط هواپیما در بلوار خلیج فارس شیراز! / شایعه ۰۴۴۷

سقوط هواپیما در بلوار خلیج فارس شیراز! / شایعه ۰۴۴۷

متن شایعه

 “این دود ناشی از آتش سوزی نیزارهای دریاچه مهارلو در شرق شیراز بود؛ یک پیرمرد دامدار با هدف رشد نیزارهای جدید و تهیه غذای دامهای خود، نیزار قدیمی را به آتش کشیده بود! ”  

پاسخ شایعه

۱. هیچ سانحه هوایی در شیراز اتفاق نیافتاده و این تصاویر مربوط به سانحه سقوط هواپیمای مسافربری آنتونوف ۱۴۰ سپاهان، در تاریخ ۱۹ مرداد ۹۳ در تهران می باشد.

۲. این هواپیما ساعت ۹ و ۱۸ دقیقه از تهران به‌ سمت طبس پرواز کرد که در شمال فرودگاه مهرآباد سقوط نمود و از ۴۸ مسافر و خدمه، ۹ نفر مجروح و متأسفانه ۳۹ نفر جان خود را از دست دادند.

http://shayeaat.ir/link/Soghut

۳. عصر روز یکم اسفند ۹۴ حجم زیادی از دود در حاشیه شرقی شهر شیراز و نزدیک به فرودگاه شیراز مشاهده شده که مبنای خلق این شایعه بوده است!

۴. این دود ناشی از آتش سوزی نیزارهای دریاچه مهارلو در شرق شیراز بود؛ یک پیرمرد دامدار با هدف رشد نیزارهای جدید و تهیه غذای دامهای خود، نیزار قدیمی را به آتش کشیده بود!

http://shayeaat.ir/link/daamdar


حق جو و حق طلب باشیم