ارسال شایعه

تعیین روز جهانی زبان مادری “زبانمادرمذگان” توسط کوروش هخامنشی! / شایعه ۰۴۴۶

تعیین روز جهانی زبان مادری “زبانمادرمذگان” توسط کوروش هخامنشی! / شایعه ۰۴۴۶

متن شایعه

” دوم اسفندگان روز جهانی زبان مادر مذگان گرامی بادآیا میدانستید که روز جهانی زبان مادری اولین بار در ایران باستان توسط کوروش کبیر ابداع شد؟!!!برای اولین بار در دوم ماه اسفندگان سال ۱۱۳ هخامنشی به دستور کوروش کبیر این روز به عنوان روز زبان مادرمذگان یعنی روز جهانی زبان مادری نامگذاری شد که قرنها بعد سازمان ملل به تبعیت از کوروش این روز را روز جهانی زبان مادری نامگذاری کرد”

پاسخ شایعه

۱. واژه و روز “زبان مادرمذگان” جعلی می باشد و در هیچ منبعی به آن اشاره نشده است!
۲. چنین مناسبتی در گاهنمای جشن‌ها و مناسبت‌های ملی ایران باستان نیز وجود ندارد!
http://shayeaat.ir/link/monasebat1
http://shayeaat.ir/link/monasebat2
۳. تاریخچه پیدایش روز جهانی زبان مادری به تحرکات دانشجویان بنگلادشی برای به رسمیت شناختن زبان “بنگلا” و درگیری پلیس با آنان در ۲۱ و ۲۲ فوریه سال ۱۹۵۲ میلادی باز می گردد!
۴. پس از استقلال بنگلادش، مراسم روز ملی زبان مادری در این روز برگزار میشد تا اینکه در سال ۱۹۹۹ سازمان یونسکو پیشنهاد رسمی کشور بنگلادش برای اعلام ۲۱ فوریه (یکم یا دوم اسفندماه) به عنوان «روز جهانی زبان مادری» را پذیرفت.
http://shayeaat.ir/link/zabanmadar

حق جو و حق طلب باشیم