ارسال شایعه

کشف مار ۳۶ ساله ۱۱ متری در شهرستان شیرگاه مازندران! / شایعه ۰۴۴۰

کشف مار ۳۶ ساله ۱۱ متری در شهرستان شیرگاه مازندران! / شایعه ۰۴۴۰

متن شایعه

 “کشف مار ۳۶ساله ۱۱متری ۲۴۰ کیلویی در شهرستان شیرگاه مازندران ”  

پاسخ شایعه

۱. این تصویر جدیدی نیست و به ایران تعلق ندارد! مارهای عظیم الجثه در ایران زیستگاهی ندارند و بزرگترین مار ایرانی طولی نزدیک به دو متر دارد!

http://shayeaat.ir/link/iranmar

۲. از سال ۲۰۱۲ برخی سایتها و کاربران شبکه های اجتماعی در کشورهای مختلف، این تصویر را منتشر کردند!

۳. شایعاتی نیز از انتساب تصویر به کارولینای شمالی در آمریکا، نیجریه، برزیل و… وجود دارد!

۴. اما تصویر اولین بار در نوامبر ۲۰۱۲ در یک فروم اندونزیایی منتشر شد. مدتی بعد نیز، یک مقاله خبری اندونزیایی زمان گرفته شدن تصویر را ۱ نوامبر ۲۰۱۲ و در منطقه “Belinyu” اندونزی تشریح کرد.

http://shayeaat.ir/link/marSnopes

۵. اصالت این تصویر و ابعاد این مار که در شایعات مختلف متفاوت ذکر شده، در یک مقاله در سال ۲۰۱۳، رد شد.

http://shayeaat.ir/link/marPS

۶. یکی از فعالان بین المللی محیط زیست و حیوانات نیز اصالت تصویر و تعلق آن به کارولینا را طی تحلیلی، رد کرد. پیتون مشبک بلندترین خزنده است و زیستگاه اصلی آن جنوب شرق آسیاست.

http://shayeaat.ir/link/marEW


حق جو و حق طلب باشیم